Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/TTr-SNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 115555 văn bản

1

Quyết định 1243/QĐ-SNV năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1243/QĐ-SNV Bắc Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

2

Hướng dẫn 571/HD-SNV năm 2016 về bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 571/HD-SNV Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2016 HƯỚNG DẪN VIỆC BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

3

Hướng dẫn 52/HD-SNV năm 2016 về sử dụng biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/HD-SNV Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2016 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI BIÊN BẢN, BIỂU MẪU PHỤC VỤ

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

4

Hướng dẫn 287/HD-SNV năm 2016 thực hiện Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/HD-SNV Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

5

Hướng dẫn 2040/HD-SNV năm 2015 quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương do Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng ban hành

UBND TỈNH CAO BẰNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2040/HD-SNV Cao Bằng, ngày 30 tháng 11 năm 2015 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI ĐỐI VỚI

Ban hành: 30/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

6

Hướng dẫn 1245/HD-SNV năm 2015 đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức do Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành

UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1245/HD-SNV Sơn La, ngày 18 tháng 11 năm 2015 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

7

Hướng dẫn 1305/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 12/2015/QĐ-UBND, 13/2015/QĐ-UBND và 14/2015/QĐ-UBND do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1305/HD-SNV Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND,

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

8

Hướng dẫn 779/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 779/HD-SNV Quảng Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

10

Hướng dẫn 575/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 17/2013/QĐ-UBND, 18/2013/QĐ-UNBD, 03/2015/QĐ-UNBD, 04/2015/QĐ-UNBD do Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành

UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 575/HD-SNV Sơn La, ngày 10 tháng 6 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

11

Hướng dẫn 591/HD-SNV năm 2015 nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan thuộc nguồn nộp, lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 591/HD-SNV Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2015 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ,

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

12

Hướng dẫn 20/HD-SNV năm 2015 về thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 250/QĐ-TTg về giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/HD-SNV Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2015 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

14

Hướng dẫn 607/HD-SNV năm 2015 về ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập do trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 607/HD-SNV Nghệ An, ngày 04 tháng 05 năm 2015 HƯỚNG DẪN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐỐI VỚI VIÊN

Ban hành: 04/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

15

Hướng dẫn 373/HD-SNV năm 2015 thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành

UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 373/HD-SNV Sơn La, ngày 16 tháng 4 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

16

Hướng dẫn 371/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg về giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước do Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành

UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 371/HD-SNV Sơn La, ngày 15 tháng 04 năm 2015 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

17

Hướng dẫn 208/HD-SNV năm 2015 thực hiện mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/HD-SNV Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2015 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

18

Hướng dẫn 142/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/HD-SNV Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN ThỰc hiỆn QuyẾt đỊnh sỐ 01/2015/QĐ-UBND

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

19

Hướng dẫn 06/HD-SNV năm 2015 xử lý kỷ luật cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/HD-SNV Lâm Đồng, ngày 03 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH XÃ,

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

20

Hướng dẫn 211/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 8415/QĐ-UBND Quy định tạm thời về đánh giá công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/HD-SNV Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI QUYẾT

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213