Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29612 văn bản

1

Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

09/2021/ND-CP,Nghị định 09 2021,Chính phủ,Quản lý vật liệu xây dựng,Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng,Sử dụng vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NĐ

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

2

Nghị quyết 09/2020/NĐ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

09/2020/ND-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Định mức phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

3

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Thành phố Hà Nội,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân Hà Nội,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân khóa XVI,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

4

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tỉnh Thái Nguyên,Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Thái Nguyên,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

5

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

6

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành

09/NQ-CP,Nghị quyết 09 2021,Chính phủ,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Bảo hiểm,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Giao thông,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

7

Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

09/2020/ND-CP,Nghị định 09 2020,Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật,Quỹ bảo trì đường bộ,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

8

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập và giải thể các thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bình Định,Sáp nhập các thôn trên địa bàn Quy Nhơn,Giải thể các thôn trên địa bàn Quy Nhơn,Sáp nhập các thôn khu phố thuộc Quy Nhơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

9

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2021

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Cà Mau,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Cà Mau,Chương trình giám sát tỉnh Cà Mau năm 2021,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

10

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2021

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Chương trình giám sát của Hội đồng Thái Nguyên,Chương trình giám sát của Thái Nguyên 2021,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

11

Nghị quyết 09/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

ngành, tổ chức CT-XH TP; - TT HĐND, UBND, UBMTTQ các Q,H,TX; - Các cơ quan, thông tấn báo chí; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc BIỂU SỐ 01 DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN BA ĐÌNH (Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

12

Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

09/2019/ND-CP,Nghị định 09 2019,Chính phủ,Cơ quan hành chính Nhà nước,Cơ quan hành chính,Chế độ báo cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

13

Nghị quyết 09/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2019 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

14

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Bình Phước,Bổ sung Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND Bình Phước,Thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất,Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất Bình Phước,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

15

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Tây Ninh,Chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng Tây Ninh,Mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Tây Ninh,Mức thu chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

16

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid19,Công tác phòng chống dịch Covid19 Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

17

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017-2020

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Chương trình việc làm giai đoạn 2017 2020 Huế,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

18

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thái Bình,Lệ phí thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Thái Bình,Lệ phí thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Thái Bình,Mức thu lệ phí thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

20

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

09/2018/ND-CP,Nghị định 09 2018,Chính phủ,Mua bán hàng hóa,Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế,Đầu tư nước ngoài,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150