Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52917 công văn

1

Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (thay thế Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT); Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

2

Công văn 3734/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

3734/TCHQ-GSQL,Công văn 3734 2020,Tổng cục Hải quan,Hả quan triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT,Áp dụng cửa xuất nhập khẩu đối với hàng tạm nhập,Áp dụng cửa xuất nhập khẩu đối với hàng tái xuất,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

3

Công văn 09/TCLN-KL năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

09/TCLN-KL,Công văn 09 2021,Tổng cục Lâm nghiệp,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

4

Công văn 924/SGDĐT-VP năm 2021 về tiêu chí đánh giá thi đua các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

5

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

6

Công văn 3665/UBND-TKCT năm 2015 triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành

3665/UBND-TKCT,Công văn 3665,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3665/UBND-TKCT V/v triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

7

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

8

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3510/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Tư

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

9

Công văn 09/BXD-QHKT năm 2018 về áp dụng Quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành

09/BXD-QHKT,Công văn 09 2018,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn xây dựng,Quy chuẩn xây dựng công trình,Cửa hàng xăng dầu,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/BXD-QHKT V/v áp dụng

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

10

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

11

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

12

Công văn 8600/VPCP-KGVX về tin kinh tế xã hội ngày 09/10/2020 về cam kết giảm bất bình đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

8600/VPCP-KGVX,Công văn 8600 2020,Văn phòng Chính phủ,Tin kinh tế xã hội ngày 09/10/2020,Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng năm 2020,Chính sách giảm bất bình đẳng,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

13

Công văn 5420/UBND-KTN năm 2020 về đính chính hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định 23/2020/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành

5420/UBND-KTN,Công văn 5420 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đính chính hiệu lực Quyết định 23/2020/QĐ-UBND,Đính chính Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Phú Thọ,Đính chính Quyết định khai thác đất đắp nền công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

14

Công văn 4807/UBND-PCNC năm 2014 thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 4807/UBND-PCNC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Mặt

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

15

Công văn 2506/UBND-TP năm 2020 về đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2506/UBND-TP,Công văn 2506 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quận 8,Đính chính Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

16

Công văn 749/GDĐT-VP về học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 749/GDĐT-VP Về việc học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Thực hiện

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

17

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3557/UBND-TP,Công văn 3557 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quận 7,Đính chính sai sót Quyết định 01/2020/QĐ-UBND,Ban hành Quy chế tổ chức Phòng Lao động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

18

Công văn 09/UBDT-CSDT năm 2016 về ý kiến kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Ủy ban Dân tộc ban hành

09/UBDT-CSDT,Công văn 09 2016,Uỷ ban Dân tộc,Định canh định cư,Định canh định cư cho dân tộc,Nguồn vốn hỗ trợ ,Chính sách hỗ trợ,Đồng bào dân tộc thiểu số,Tài chính nhà nước ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

19

Công văn 09/TCT-CS năm 2016 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

09/TCT-CS,Công văn 09 2016,Tổng cục Thuế,Xử lý vi phạm hành chính,vướng mắc xử lý vi phạm hành chính,Vướng mắc thuế tài nguyên,Phí bảo vệ môi trường,Thuế Tài nguyên,Xử phạt vi phạm hành chính thu phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

20

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2019,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Xét miễn thuế,Biểu thuế Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169