Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5049 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z09:2018 (ISO 105-Z09:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nước lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước

TCVN7835-Z09:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z09:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z09:2018 ISO 105-Z09:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z09: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC LẠNH CỦA THUỐC NHUỘM TAN TRONG NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN09:2017/BXD,Quy chuẩn QCVN09:2017,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 09:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

QCVN09:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 09:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection for automobiles Lời nói đầu QCVN 09 : 2015/BGTVT do Cục

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

4

Quy chuẩn quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất

các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm ban hành tại Quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Công Thương ban hành

QCVN09:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 09:2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH National technical regulation for napkin and toilet tissue paper Lời nói đầu QCVN 09:2015/BCT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn

Ban hành: 28/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định số 40/2005/-BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD được sự tham gia nghiên cứu và góp ý của các chuyên gia quốc tế do các tổ chức quốc tế tài trợ, bao gồm: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC – International Finance Corporation), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID – United

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X09:2013 (ISO 105-X09:1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X09: Độ bền màu với Formaldehyde

TCVN7835-X09:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X09:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X09:2013 ISO 105-X09:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN X09: ĐỘ BỀN MÀU VỚI FORMALDEHYDE Textiles - Tests for colour fastness - Part X09: Colour fastness to formaldehyde Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E09:2013 (ISO 105-E09:2010) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E09: Độ bền màu với nước sôi (Potting)

TCVN7835-E09:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E09:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E09:2013 ISO 105-E09:2010 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E09: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC SÔI (POTTING) Textiles - Tests for colour fastness - Part E09: Colour fastness to potting Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

QCVN09:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN09:2012,Bộ Công thương,Xăng sinh học ,Tồn trữ xăng sinh học ,Phân phối xăng sinh học ,Tồn trữ và phân phối xăng sinh học,Trang thiết bị phụ trợ ,Pha chế tồn trữ vận chuyển etanol,QCVN 09: 2012/BCT ,Hóa chất,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09: 2012/BCT VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN09:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN09:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,An toàn lao động,Dụng cụ điện cầm tay ,Truyền động bằng động cơ ,QCVN 09: 2012/BLĐTBXH,Điện - điện tử QCVN 09: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ National technical

Ban hành: 24/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN09:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN09:2011,Bộ Giao thông vận tải,Chất lượng an toàn kỹ thuật,Bảo vệ môi trường,Ô tô,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12079:2017 (ASTM F 1640-09(2016)) về Hướng dẫn chiếu xạ để kiểm soát sinh vật gây bệnh và vi sinh vật gây hư hỏng trên cá và động vật không xương sống dùng làm thực phẩm

TCVN12079:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12079:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12079:2017 ASTM F 1640-09(2016) HƯỚNG DẪN CHIẾU XẠ ĐỂ KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ VI SINH VẬT GÂY HƯ HỎNG TRÊN CÁ VÀ ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM Standard Guide for Irradiation of Finfish

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11617:2016 (ISO 11476:2016) về Giấy và các tông - Xác định độ trắng CIE C/2° (Điều kiện chiếu sáng trong nhà)

TCVN11617:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11617:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11617:2016 ISO 11476:2016 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRẮNG CIE, C/2° (ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ) Paper and board - Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions) Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11412:2016 (CODEX STAN 240-2003) về Sản phẩm dừa dạng lỏng - Nước cốt dừa và cream dừa

TCVN11412:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11412:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11412:2016 CODEX STAN 240-2003 SẢN PHẨM DỪA DẠNG LỎNG - NƯỚC CỐT DỪA VÀ CREAM DỪA Aqueous coconut products - Coconut milk and coconut cream Lời nói đầu TCVN 11412:2016 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11485:2016 về Malt - Xác định độ ẩm và hàm lượng protein - Phương pháp phổ hồng ngoại gần

TCVN11485:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11485:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11485:2016 MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HÀM LƯỢNG PROTEIN - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Malt - Determination of moisture and protein content - Near infrared spectrometric method Lời nói đầu TCVN 11485:2016 được

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5309:2016 về Giàn di động trên biển - Phân cấp

TCVN5309:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5309:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5309:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÂN CẤP Mobile offshore units - Classification Lời nói đầu TCVN 5309 : 2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n-metylcarbamolyoximes

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11479:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chứa nitơ và phospho - Phương pháp sắc ký khí

TCVN11479:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11479:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11479:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA NITƠ VÀ PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Drinking water - Determination of pesticides residues of nitrogen and phosphorus containing pesticides - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11480:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký lỏng sử dụng detector UV

TCVN11480:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11480:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11480:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SỬ DỤNG DETECTOR UV Drinking water - Determination of pesticides residues - Liquid chromatographic method with ultravilolet

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69