Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2009/TT-BKHCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67190 công văn

1

Công văn số 3178/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3178/TCHQ-GSQL V/v Thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

2

Công văn 301/BKHCN-ĐTG năm 2018 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

3

Công văn 1632/TĐC-ĐGPH thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1632/TĐC-ĐGPH V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

4

Công văn 3544/BKHCN-ĐTG năm 2017 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3544/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

5

Công văn số 2489/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2489/TCHQ-GSQL V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương Hà Nội, ngày 07 tháng 05

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

6

Công văn 624/TĐC-ĐGPH về nghiên cứu, thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 624/TĐC-ĐGPH V/v Nghiên cứu, thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

7

Công văn số 588/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 588/TĐC-ĐGPH V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

8

Công văn 2009/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2009/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

9

Công văn 2271/BGDĐT-KHTC về báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2271/BGDĐT-KHTC V/v: Báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 28/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

10

Công văn 3921/BKHCN-ĐTG năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3921/BKHCN-ĐTG V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

11

Công văn 3404/BKHCN-ĐTG năm 2016 về thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3404/BKHCN-ĐTG V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

12

Công văn 2652/BKHCN-ĐTG năm 2016 thông báo danh sách tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/BKHCN-ĐTG Vv thông báo danh sách các tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

13

Công văn số 4819/BGDĐT-CSVCTBTH về việc thực hiện thông tư 09/2009/TT-BXD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4819/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện thông tư 09/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009 Kính

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

14

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN năm 2019 hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ, cấp quốc gia; + Kết quả KH&CN thuộc hai lĩnh vực trở lên quy định tại các Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

15

Công văn 726/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Sợi Đà Lạt Phúc đáp Văn bản số 01/CV-DWS/2019 ngày 12/3/2019 của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

16

Công văn 7471/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7471/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

17

Công văn 269/BKHCN-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014, Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 và các văn bản hướng dẫn quản lý cụ thể cho từng Chương trình/nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư ngoài

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

18

Công văn 248/BKHCN-PC năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Trường hợp biến áp và biến dòng đo lường do Công ty TNHH LS-Vina nhập khẩu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và xuất khẩu (không bán và sử dụng tại Việt Nam) thuộc diện miễn kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

19

Công văn 3678/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3678/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

20

Công văn 3736/BKHCN-HVKHCN về báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3736/BKHCN-HVKHCN V/v báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 Hà

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.83.37