Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 156863 văn bản

1

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng điện nông thôn do Tỉnh Thái Bình ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Thái Bình,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 24 tháng 9

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

2

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/08/2008 đến hết ngày 31/12/2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

09/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU QUY ĐỊNH CHI TIẾT TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 01/08/2008 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2008 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2008

3

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số: 09/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 21 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

5

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng tư pháp,Thành lập,Huyện Cần Giờ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

6

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

09/2008/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2008

7

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xét khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Xét khen thưởng,Đánh giá,Phong trào Thi đua yêu nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

8

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập phòng y tế,Phòng y tế,Quận Tân Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

9

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mẫu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

09/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL VÀ MẪU VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

10

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

--------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

11

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 5

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

12

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về Quy định chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010

09/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 20 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

13

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh giá đất nông nghiệp ,Năm 2008,Thương mại,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

14

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Bến Tre,Bảng giá đất,Tỉnh Bến Tre,Năm 2008,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 28

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

15

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do tỉnh Trà Vinh ban hành

09/2008/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

16

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Quy chế tiếp công dân,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

17

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thuộc tỉnh Hậu Giang

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

18

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2008

19

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO

09/2008/QD-UBND,Quyết định 09 2008,Tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 02

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

20

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Số: 09/2008/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 28 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35