Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60516 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 4540/BTNMT-TCMT năm 2016 triển khai Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4540/BTNMT-TCMT V/v triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

3

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

4

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Qua nghiên cứu Thông

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

5

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

Thương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền văn bản số 32/2015/VPPA ngày 02 tháng 11 nam 2015 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Thông tư số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

6

Công văn 1843/BTNMT-TCMT năm 2017 quản lý nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1843/BTNMT-TCMT V/v quản lý các nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

7

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1688/BTNMT-KH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

8

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

9

Công văn 6239/BTNMT-KH nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 6239/BTNMT-KH V/v nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

10

Công văn 5953/BTNMT-KH năm 2016 nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5953/BTNMT-KH V/v nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

11

Công văn 5846/BTNMT-KH bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG NĂM 2016 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ (Kèm theo Công văn số 5846/BTNMT-KH ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Kinh phí 1 Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đột xuất giải quyết sự cố

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

12

Công văn 5417/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

13

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

14

Công văn 5067/BTNMT-KTTVBĐKH năm 2016 triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

quốc gia; - Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. Qua công tác theo dõi, tổng hợp, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu lực, hiệu quả trong quá trình triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn và các văn bản quy

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

15

Công văn 4300/BTNMT-KH năm 2016 bổ sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4300/BTNMT-KH V/v bổ sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia. Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

16

Công văn 4007/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2016 sử dụng đất của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT và việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đai và Điểm 2.2.6 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đất để xây dựng

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

17

Công văn 3779/BTNMT-TCMT năm 2016 rà soát đề xuất danh mục dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3779/BTNMT-TCMT V/v: rà soát đề xuất danh Mục các dự án trong Chương trình Mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

18

Công văn 3507/BTNMT-CNTT năm 2016 cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3507/BTNMT-CNTT V/v: cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn Hà Nội, ngày 22 tháng 8

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

19

Công văn 3345/BTNMT-TCMT năm 2016 về quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

công nghiệp theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH). Đối với vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 1. Bùn thải phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp có chứa hàm lượng cao các

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

20

Công văn 3221/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2016 lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

dụng đất năm 2017 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 2. Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân bổ chính thức cho các địa phương, Ủy ban

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status