Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62626 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 4540/BTNMT-TCMT năm 2016 triển khai Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4540/BTNMT-TCMT V/v triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

3

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

4

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Qua nghiên cứu Thông

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

5

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

Thương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền văn bản số 32/2015/VPPA ngày 02 tháng 11 nam 2015 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Thông tư số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

6

Công văn 6156/BTNMT-TCMT năm 2017 về áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6156/BTNMT-TCMT V/v áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

7

Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

làm xi măng trên phạm vi cả nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề nghị thu hồi đá vôi, đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp; trên cơ sở Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung; Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về một số nội dung liên quan như sau:

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

8

Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông báo kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

9

Công văn 5509/BTNMT-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5509/BTNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

10

Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5286/BTNMT-ĐCKS V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 Hà

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

11

Công văn 5243/BTNMT-TCMT năm 2017 về báo cáo thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TTg và 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

vụ bảo vệ môi trường khác. PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Công văn số /BTNMT-TCMT ngày tháng năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) TT Danh mục các chương trình, dự án, đề án

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

12

Công văn 5150/BTNMT-TCMT năm 2017 về thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5150/BTNMT-TCMT V/v thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư Hà Nội, ngày 29 tháng 9

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

13

Công văn 4695/BTNMT-TCMT năm 2017 về tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4695/BTNMT-TCMT V/v tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương Hà Nội,

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

14

Công văn 4614/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4614/BTNMT-ĐCKS V/v Tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

15

Công văn 4464/BTNMT-TCMT năm 2017 về rà soát tình hình thực hiện Nghị định 69/2010/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4464/BTNMT-TCMT V/v rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 69/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm

Ban hành: 28/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

16

Công văn 4204/BTNMT-TCMT năm 2017 về đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải quyết vấn đề môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4204/BTNMT-TCMT V/v đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

17

Công văn 4114/BTNMT-TCMT năm 2017 xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; - Tổ chức việc xây dựng, thẩm định và ban hành QCKT địa phương theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 5. Về cấu trúc và nội

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

18

Công văn 3972/BTNMT-TNN năm 2017 về thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3972/BTNMT-TNN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

19

Công văn 3968/BTNMT-TTr năm 2017 về thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3968/BTNMT-TTr V/v thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 8

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

20

Công văn 3888/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3888/BTNMT-ĐCKS V/v hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status