Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/2007/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7703 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F09:2007 (ISO 105 – F09 : 1985) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ sát chuẩn: Bông

TCVN7835-F09:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F09:2007,***,Yêu cầu kỹ thuật, Vải cọ sát chuẩn,Vật liệu dệt , Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-F09:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F09 : 2007 ISO 105 – F09 : 1985 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU- PHẦN F09: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z09:2018 (ISO 105-Z09:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nước lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước

TCVN7835-Z09:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z09:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z09:2018 ISO 105-Z09:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z09: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC LẠNH CỦA THUỐC NHUỘM TAN TRONG NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017. Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này được biên soạn với sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015. QCVN 09:2015/BGTVT thay thế QCVN 09:2011/BGTVT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ National

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

5

Quy chuẩn quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất

lượng nước dưới đất biên soạn, sửa đổi QCVN 09:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT National technical

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Công Thương ban hành

QCVN09:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 09:2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH National technical regulation for napkin and toilet tissue paper Lời nói đầu QCVN 09:2015/BCT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn

Ban hành: 28/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15 /2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X09:2013 (ISO 105-X09:1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X09: Độ bền màu với Formaldehyde

TCVN7835-X09:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X09:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X09:2013 ISO 105-X09:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN X09: ĐỘ BỀN MÀU VỚI FORMALDEHYDE Textiles - Tests for colour fastness - Part X09: Colour fastness to formaldehyde Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E09:2013 (ISO 105-E09:2010) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E09: Độ bền màu với nước sôi (Potting)

TCVN7835-E09:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E09:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E09:2013 ISO 105-E09:2010 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E09: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC SÔI (POTTING) Textiles - Tests for colour fastness - Part E09: Colour fastness to potting Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

QCVN09:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN09:2012,Bộ Công thương,Xăng sinh học ,Tồn trữ xăng sinh học ,Phân phối xăng sinh học ,Tồn trữ và phân phối xăng sinh học,Trang thiết bị phụ trợ ,Pha chế tồn trữ vận chuyển etanol,QCVN 09: 2012/BCT ,Hóa chất,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09: 2012/BCT VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

regulation on safe work of Hand-held motor- operated electric tools Lời nói đầu QCVN 09: 2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Cục An toàn lao động biên soạn và trình duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24

Ban hành: 24/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

for automobiles Lời nói đầu QCVN 09 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn ngành số hiệu 22 TCN 307-06 được ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2010/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN09:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN09:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 09:2010/BTTTT,Tiếp đất cho trạm viễn thông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2010/BTTTT VỀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG National technical regulation on earthing

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh do Bộ Tài chính ban hành

QCVN 09: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính. QCVN 09: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ

Ban hành: 01/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F09:2010 (ISO 105-F09:2009) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ xát bằng bông

BÔNG Textiles - Tests for colour fastness - Part F09: Specification for cotton rubbing cloth Lời nói đầu TCVN 7835-F09:2010 thay thế TCVN 7835-F09:2007 TCVN 7835-F09:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 105-F09:2009. TCVN 7835-F09:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau quả - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-09:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-09:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở chế biến rau quả,QCVN 01-09:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-09:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN RAU QUẢ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-09:2009/BNNPTNT về kho lạnh thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-09:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-09:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho lạnh thuỷ sản ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN02-09:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-09

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

QCXDVN09:2005,Quy chuẩn QCXDVN09:2005,***,Công trình xây dựng,Sử dụng năng lượng có hiệu quả,QCXDVN 09:2005,Xây dựng QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QCXDVN 09 : 2005 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ Energy Efficiency Building Code (EEBC)                          PHỤ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2008/BTNMT về chất lượng nước ngầm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN09:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN09:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 09:2008/BTNMT,Chất lượng nước ngầm,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2008/BTNMT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM National technical regulation on underground water quality Lời nói đầu

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN7787:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7787:2007,***,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Xác định hàm lượng vitamin D ,Sữa bột gầy,TCVN 7787:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7787 : 2007 ISO 14892 : 2002 SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server250