Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73604 công văn

1

Công văn 1806/TCHQ-TXNK về hướng dẫn áp dụng công văn 1483/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007, Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM thì thực hiện theo hướng dẫn đối với hàng hóa kinh doanh theo hợp

Ban hành: 26/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

2

Công văn 6925/TCHQ-TXNK về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

hàng hóa của DNCX được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

3

Công văn 1755/TCHQ-GSQL xác định loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007, Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 và Thông tư số 05/2008-TT-BTM ngày 14/4/2008 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). 2. Về xác định loại hình khai báo trên tờ khai hải quan: Do

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

4

Công văn số 9673/BTC-CST về việc thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 2/2/2007 của Bộ Thương mại do Bộ Tài chính ban hành

9673/BTC-CST,Công văn 9673 2008,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9673/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 2/2/2007

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

5

Công văn số 1464/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo đề nghị của Công ty TNHH Vietzex do Tổng cục Hải quan ban hành

nghị của Công ty TNHH Vietzex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ qui định tại điểm 1 và điểm 3.c, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại; Căn cứ qui định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 qui định chi tiết Luật

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

6

Công văn số 2171/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

nước ngoài, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 3677/BTC-KH ngày 06/05/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Về vướng mắc nêu tại nội dung điểm 1, 2 công văn 998/CHQ-NV nêu trên đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). - Về Danh mục hàng nhập

Ban hành: 12/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

7

Công văn 5252/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Do vậy, căn cứ Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì Công ty không được làm thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa mua từ nội địa để xuất bán cho khách hàng nước ngoài. Trường hợp, Công ty muốn thực hiện hoạt

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

8

Công văn 7581/TCHQ-GSQL về xuất khẩu sản phẩm điện, điện tử dưới dạng bộ linh kiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 07 năm 2007 của Bộ Thương mại; Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Các mặt hàng thuộc các nhóm hàng được thực hiện quyền

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

9

Công văn 233/XNK-CN năm 2013 xuất trả hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

17 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam về việc xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu về nhà cung cấp; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau: Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT (thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BTM ngày 14 tháng 4 năm 2008) của Bộ Công

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

10

Công văn 5476/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì vậy việc Công ty mua, bán hàng hóa với nước ngoài, Công ty phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

11

Công văn 2873/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp FDI thực hiện quyền xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

phủ; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007, Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Công Thương khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ hoạt động mua bán của các doanh nghiệp FDI. Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) trước

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

12

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-KTXD,Công văn 01 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD,Chi phí thuê tư vấn nước ngoài,Thuê tư vấn nước ngoài,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

13

Công văn 28/GSQL-GQ2 về thủ tục Hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

của Chính phủ, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP; lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa thực hiện theo có quyền đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

14

Công văn 237/TCHQ-GSQL về mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại. - Việc Công ty mua lại bo mạch của DNCX: Căn cứ quy định tại Điều 15, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Ban hành: 17/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

15

Công văn 5742/BCT-XNK năm 2013 thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BTM ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương) quy định: - Điều 3: Thực hiện quyền xuất khẩu +

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

16

Công văn 6755/BNN-HTQT triển khai Chương trình “Khuyến nông viên gắn với vườn mẫu” trong khuôn khổ Nhóm đối tác công-tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quả mô hình. - Trong quá trình triển khai mô hình, hoạt động thu mua cà phê từ các mô hình mẫu, các Công ty sẽ phải thực hiện thông qua các đối tác thu mua của Chương trình. Với lý do theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại nay là Bộ Công thương về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

17

Công văn 2490/TCHQ-GSQL về bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

(DNCX) là quan hệ xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

18

Công văn số 1606/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

khí đốt Sài gòn (ELF gas Sài Gòn), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa (tức là hàng hóa nhập khẩu về để kinh doanh, mua bán tại thị trường Việt Nam). Trường

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2008

19

Công văn 9414/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Giao thông vận tải ban hành

9414/BGTVT-TCCB,Công văn 9414 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH,Hướng dẫn về bảo vệ làm người tố cáo,Bảo vệ làm người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng,Lao động - Tiền lương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

20

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250