Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2007/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191389 văn bản

1

Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

09/2007/TT-BTM,Thông tư 09 2007,Bộ Thương mại,Mua bán hàng hóa,Quyền xuất khẩu,Quyền nhập khẩu,Quyền phân phối,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI Số: 09/2007/TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

2

Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành

-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 09/2007/TT-BTM NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2007/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

3

Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

09/2007/QD-BTM,Quyết định 09 2007,Bộ Thương mại,Xúc tiến thương mại quốc gia,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

4

Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành

09/2006/TT-BTM,Thông tư 09 2006,Bộ Thương mại,Đăng ký nhượng quyền thương mại,Nhượng quyền thương mại,Hoạt động nhượng quyền thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

5

Thông tư 06/2007/TT-BTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ Thương Mại ban hành.

06/2007/TT-BTM,Thông tư 06 2007,Bộ Thương mại,Nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ****** Số:  06/2007/TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 30  tháng 5  năm 2007 THÔNG TƯ

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

6

Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư về xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành

Số: 04/2007/TT-BTM Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIA CÔNG, THANH LÝ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUY NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22/09/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN

Ban hành: 04/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

7

Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

02/2007/TT-BTM,Thông tư 02 2007,Bộ Thương mại,Phân loại nguyên liệu sản xuất,Phân loại vật tư,Phân loại linh kiện,Miễn thuế nhập khẩu,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2007

8

Thông tư 09/2003/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 91/2003/QĐ-TTg về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2004 do Bộ Thương mại ban hành

09/2003/TT-BTM,Thông tư 09 2003,Bộ Thương mại,Hạn ngạch thuế quan,Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan,Hàng nhập khẩu,Việt Nam,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

9

Thông tư 09/2002/TT-BTM về việc hiệu chỉnh thông số kỹ thuật lăng tạo bọt AFC-170 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch 15/2001/TTLT-BTM-BCA do Bộ Thương mại ban hành

09/2002/TT-BTM,Thông tư 09 2002,Bộ Thương mại,Thông số kỹ thuật lăng tạo bọt,Lăng tạo bọt AFC-170,Lăng tạo bọt AFC-330,Tài nguyên - Môi trường BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2002/TT-BTM

Ban hành: 11/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

10

Thông tư 09/2001/TT-BTM về việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường địa phương do Bộ Thương mại ban hành

09/2001/TT-BTM,Thông tư 09 2001,Bộ Thương mại,Lực lượng quản lý thị trường địa phương,Quản lý thị trường,Quản lý thị trường địa phương,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

11

Thông tư 09/1998/TT-BTM về việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh để hướng dẫn việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo Nghị định 07/1998/NĐ-CP thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ thương mại ban hành

09/1998/TT-BTM,Thông tư 09 1998,Bộ Thương mại,Nhập khẩu miễn thuế,Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu miễn thuế,Hợp đồng hợp tác kinh doanh,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Thông tư 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng do Bộ Nội vụ ban hành

09/2007/TT-BNV,Thông tư 09 2007,Bộ Nội vụ,Kho lưu trữ chuyên dụng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 09/2007/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

13

Thông tư 09/2007/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

09/2007/TT-BXD,Thông tư 09 2007,Bộ Xây dựng,Chi phí thuê tư vấn nước ngoài,Chi phí thuê tư vấn xây dựng,Xác định chi phí thuê tư vấn,Quản lý chi phí thuê tư vấn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số:

Ban hành: 02/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

14

Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

09/2007/TT-BTNMT,Thông tư 09 2007,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hồ sơ địa chính,Chỉnh lý hồ sơ địa chính,Lập hồ sơ địa chính,Quản lý hồ sơ địa chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

15

Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội,Bảo trợ xã hội,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

16

Thông tư 09/2007/TT-BYT hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú do Bộ Y Tế ban hành

09/2007/TT-BYT,Thông tư 09 2007,Bộ Y tế,Danh hiệu Thày thuốc,Danh hiệu thầy thuốc nhân dân,Danh hiệu thầy thuốc ưu tú,Thầy thuốc nhân dân,Thầy thuốc ưu tú,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

17

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

09/2007/TT-BKHCN,Thông tư 09 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nhãn hàng hóa,Hướng dẫn,Thương mại,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2007/TT-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

18

Thông tư 09/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII do Bộ Tài chính ban hành

09/2007/TT-BTC,Thông tư 09 2007,Bộ Tài chính,Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội,Quyết toán kinh phí,Quyết toán kinh phí bầu cử,Quản lý kinh phí,Quản lý kinh phí bầu cử,Sử dụng kinh phí,Sử dụng kinh phí bầu cử,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

19

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH,Bo vệ người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động,Bo vệ việc làm người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

20

Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

09/2021/TT-BXD,Thông tư 09 2021,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định phát triển nhà ở xã hội,Hướng dẫn Nghị định quản lý nhà ở xã hội,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250