Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3064 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-27:2013 (ISO/IEC 2382-27 : 1994) về Công nghệ thông tin – Từ vựng – Phần 27: Tự động hóa văn phòng

sách phân phối Danh sách được dùng để định nghĩa và đặt tên bên nhận hoặc để sử dụng bởi bên khởi tạo. 27.01.09. bên khởi tạo Người sử dụng đã tạo ra thông điệp, ghi địa chỉ và gửi thông điệp. 27.01.10. bên nhận Người sử dụng sở hữu địa chỉ đến của thông điệp. CHÚ THÍCH - Nếu việc nhận được chỉ định nhưng chưa được

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

142

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2013 về Clanhke xi măng pooclăng

thuật. TCVN 7445-2:2004, Xi măng giếng khoan chủng loại G - Phần 2: Phương pháp thử. 3. Quy định chung 3.1. Hoạt tính cường độ của clanhke xi măng poóc lăng là giá trị cường độ nén (theo TCVN 6016:2011) của mẫu xi măng thử nghiệm có độ mịn (3100 ± 100) cm2/g (theo phương pháp Blaine) và phần còn lại trên sàng có kích thước lỗ 0,09 mm

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009) về Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm

165 và 188 2007 09.2 Cá và thủy sản, bao gồm cả động vật thân mềm, giáp xác và da gai, đã chế biến 200 mg/kg 144 và 188 2008 09.3 Cá và thủy sản, bao gồm cả động vật thân mềm, giáp xác và da gai, được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2015/BCT về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

Chiều cao tối đa là 6,1 m; chiều rộng tối đa là 6,1 m; chiều dài tối đa là 15,2 m. - Các bao chứa Amôni nitrat cách trần nhà hoặc các bộ phận thấp nhất của mái nhà lớn hơn 0,9 m. - Khoảng cách giữa các chồng Amôni nitrat không được nhỏ hơn 0,9 m và trong mỗi nhà kho có ít nhất một lối đi chính rộng tối thiểu là 1,2 m. - Đối với việc

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8574:2010 (ISO 8375:2009) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý

chiều cao mặt cắt ngang trong phép thử uốn, hoặc kích thước lớn hơn của mặt cắt ngang, hoặc chiều cao mẫu thử trong các phép thử ngang thớ, tính bằng mm. h0 chiều dài đo, tính bằng mm. I mômen quán tính của diện tích, tính bằng mm4. K,k

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11207:2015 (Codex Stan 163-1987, soát xét 2001) về Các sản phẩm protein lúa mì bao gồm gluten lúa mì

phần có nguồn gốc động vật tùy chọn phải được công bố trên nhãn của sản phẩm được ghi như sau: “có chứa (nêu rõ thành phần tùy chọn) nguồn gốc động vật”. 9  Phương pháp phân tích và lấy mẫu 9.1  Độ ẩm Theo AOAC 925.09 Solids (total) and moisture in flour. Vacuum oven method [Chất khô (tổng số) và độ ẩm trong bột mì. Phương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8095-461:2009 (IEC 60050-461 : 2008) về Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 461: Cáp điện

hình khác. CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ "tao" cũng được dùng để chỉ dây một sợi. 461-01-08. Ruột dẫn tròn bện đồng tâm Ruột dẫn bện trong đó các sợi dây riêng rẽ được ghép với nhau theo hình xoắn ốc, thành một hoặc nhiều lớp đồng tâm riêng biệt và thường có chiều xoắn thay đổi luân phiên. 461-01-09. Ruột dẫn dạng bó Ruột dẫn bện

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12199-1:2018 về Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

start_time= “2014-08-16T09-15-35” end_time= “2014-08-16T09-17-20”> Chú thích Trường này chỉ có ý nghĩa khi có ít nhất một thành phần chi tiết có thông tin 5.5  Đối tượng liên quan (Agent relation) Định nghĩa Miêu tả về chức năng nhiệm vụ của đối tượng và mối liên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10585:2014 về Băng vệ sinh phụ nữ

sinh. 6.3.3 Tính toán kết quả Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình các kết quả thu được của 3 mẫu thử và được làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy. 6.4 Xác định độ thấm hút 6.4.1 Nguyên tắc Xác định lượng dung dịch NaCl 0,9 % mà băng vệ sinh thấm hút được trong thời gian và dưới lực ép xác định. 6.4.2 Thiết bị,

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3986:1985 về ký hiệu chữ trong xây dựng

y ch Giới hạn dẻo p d Nước w n Không khí a kk Khô d k Vật liệu m vl

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7563-4:2005 (ISO/IEC 2382-4 : 1998) về Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 4: Tổ chức dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

của nó dẫn đến một bộ mã số. 04.02.08 Mã chữ-số Mã mà ứng dụng của nó dẫn đến một bộ mã chữ-số. 04.02.09 Mã nhị phân Mã mà ứng dụng của nó dẫn đến một bộ mã nhị phân. 04.02.10 Bộ mã chữ cái Bộ phần tử mã chữ cái Bộ mã mà các phần tử của nó được tạo từ một bộ ký tự chữ cái. 04.02.11 Bộ mã

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11738-8:2016 (IEC 60118-8:2005) về Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 8: Phương pháp đo các tính năng hoạt động của máy trợ thính trong các điều kiện làm việc thực được mô phỏng

CHÚ THÍCH: Hằng số 22,92 chỉ có giá trị đối với 36 điểm đo với khoảng cách 10°. Nếu sử dụng số lượng điểm đo khác nhau thì phải tính toán lại. SIIDI2D được tính theo Công thức sau: SIIDI2D = 0,01∙DI(200) + 0,01∙DI(250) + 0,03∙DI(315) + 0,04∙DI(400) + 0,06∙DI(500) + 0,07∙DI(630) + 0,07∙DI(800) + 0,08∙DI(1000) + 0,09∙DI(1250) +

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11549:2016 (ISO 9058:2008) về Dụng cụ chứa bằng thủy tinh - Dung sai tiêu chuẩn đối với chai

hoàn thiện Dung sai ≤ 20 0,45 > 20 và ≤ 30 0,6 > 30 và ≤ 40 0,7 > 40 và ≤ 50 0,8 > 50 và ≤ 60 0,9 > 60 1

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13