Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3064 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9720:2013 (ASTM D 3082-09) về Chất lượng nước - Phương pháp xác định hàm lượng Bo trong nước

TCVN9720:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9720:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9720:2013 ASTM D 3082-09 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO TRONG NƯỚC Standard test method for boron in water Lời nói đầu TCVN 9720:2013 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7864:2013 (ASTM D 5501-09) về Ethanol nhiên liệu biến tính – Xác định hàm lượng ethanol – Phương pháp sắc ký khí

TCVN7864:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7864:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7864:2013 ASTM D 5501-09 ETHANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETHANOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method for Determination of Ethanol Content of Denatured Fuel Ethanol by Gas Chromatography Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12079:2017 (ASTM F 1640-09(2016)) về Hướng dẫn chiếu xạ để kiểm soát sinh vật gây bệnh và vi sinh vật gây hư hỏng trên cá và động vật không xương sống dùng làm thực phẩm

TCVN12079:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12079:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12079:2017 ASTM F 1640-09(2016) HƯỚNG DẪN CHIẾU XẠ ĐỂ KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ VI SINH VẬT GÂY HƯ HỎNG TRÊN CÁ VÀ ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM Standard Guide for Irradiation of Finfish

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9462:2012 (ASTM D5284-09) về chất thải rắn - Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit

TCVN9462:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9462:2012,***,Chất thải rắn, Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ , TCVN 9462:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9462:2012 ASTM D5284-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LẦN LƯỢT THEO MẺ BẰNG DUNG DỊCH AXIT Standard test method for sequential bach extraction

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9467:2012 (ASTM D6982-09) về Chất thải rắn - Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới- điểm (mạng lưới)

TCVN9467:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9467:2012,***,Chất thải rắn,mô hình tìm kiếm lưới-điểm ,Phương pháp phát hiện điểm nóng , TCVN 9467:2012,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9467:2012 ASTM D6982-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐIỂM NÓNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH TÌM KIẾM LƯỚI-ĐIỂM (MẠNG LƯỚI)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8963:2011 (ASTM D5198-09) về Chất thải - Phương pháp thực hành phá mẫu bằng axit nitric

TCVN8963:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8963:2011,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8963:2011 ASTM D5198-09 CHẤT THẢI – PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH PHÁ MẪU BẰNG AXIT NITRIC Standard practice for nitric axit digestion of solid waste Lời giới thiệu TCVN 8963:2011 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8966:2011 (ASTM D 6050-09) về Chất thải - Phương pháp xác định chất rắn không tan trong chất thải nguy hại hữu cơ thể lỏng

TCVN8966:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8966:2011,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8966:2011 ASTM D 6050-09 CHẤT THẢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHẤT RẮN KHÔNG TAN TRONG CHẤT THẢI NGUY HẠI HỮU CƠ THỂ LỎNG Standard test method for determination of insoluble solids in organic liquid hazardous waste

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09) về Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi

TCVN6593:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6593:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6593:2010 ASTM D 381-09 NHIÊN LIỆU LỎNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI Standard test method for gum content in fuels by jet evaporation Lời nói đầu TCVN 6593:2010 thay thế cho TCVN 6593:2006.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6608:2010 (ASTM D 3828-09) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ

TCVN6608:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6608:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6608:2010 ASTM D 3828-09 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN BẰNG THIẾT BỊ THỬ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ Standard test method for flash point by small scale closed cup tester Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7332:2013 (ASTM D 4815-09) về Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C­1 đến C­4 bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN7332:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7332:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7332:2013 ASTM D 4815-09 XĂNG - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT MTBE, ETBE, TAME, DIPE, RƯỢU TERT-AMYL VÀ RƯỢU TỪ C1 ĐẾN C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11400:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng đồng ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

đo hàm lượng đồng chelat ở bước sóng 234,8 nm; khe đo 0,7 nm, cường độ dòng đèn 15 mA. 8.3.2  Tối ưu hóa đầu đốt và những điều kiện của ngọn lửa, sao cho độ hấp thụ của dung dịch nằm trong khoảng 0,1 đến 0,9 abs (absorption) hoặc đạt giá trị hấp thụ tiêu chuẩn của từng máy tương ứng với nồng độ dung dịch hiệu chuẩn của nhà sản xuất khuyến

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11401:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng mangan ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

PerkinElmer, điều chỉnh các thông số khi đo hàm lượng mangan chelat ở bước sóng 279,5 nm; khe đo 0,2 nm; cường độ dòng điện 20 mA là thích hợp. 8.3.2  Tối ưu hóa dầu đốt và những điều kiện của ngọn lửa, sao cho độ hấp thụ của dung dịch nằm trong khoảng 0,1 đến 0,9 abs (absorption), hoặc đạt giá trị hấp thụ tiêu chuẩn của từng máy tương ứng với

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11402:2016 về Phân bón - Xác định hàm lương kẽm ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

0,1 đến 0,9 abs (absorption), hoặc đạt giá trị hấp thụ tiêu chuẩn của từng máy tương ứng với nồng độ dung dịch hiệu chuẩn của nhà sản xuất khuyến cáo. 8.4  Thực hiện phép đo 8.4.1  Đo dãy dung dịch chuẩn kẽm theo thứ tự nồng độ từ thấp đến cao để xây dựng đường chuẩn kẽm, lập đồ thị xác định hàm lượng kẽm theo phương pháp đường chuẩn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11405:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

(mg/l); f           là hệ số pha loãng; V          là thể tích dung dịch định mức của mẫu, tính bằng mililit (ml): m         là khối lượng mẫu cân, tính bằng gam (g); CHÚ THÍCH 2: Nếu tính hàm lượng Ca theo đơn vị g/kg thì chia kết quả (1) cho 1000. 8.2  Hàm lượng canxi (CCa(kk)) trong mẫu phân bón khô kiệt, tính bằng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

36

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 362:1999 về phân tích phân bón - Phương pháp xác định một số nguyên tố vi lượng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

dung dịch xác định trên AAS. - Xác định Cu tại bước sóng 324,7nm ngọn lửa C2H2/KK - Xác định Zn tại bước sóng 213,9nm ngọn lửa C2H2/KK - Xác định Mo tại bước sóng 313,3nm ngọn lửa C2H2/N2O - Xác định Co tại bước sóng 240,7nm ngọn lửa C2H2/KK - Xác định Fe tại bước sóng 248,4nm ngọn lửa C2H2/KK - Xác định Mn

Ban hành: 24/02/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7217-2:2013 (ISO 3166-2:2007) về Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước - Phần 2: Mã vùng lãnh thổ

Hercegovačko-Neretvanski Kanton BIH BA-08*  Zapadno-Hercegovački Kanton BIH BA-09*  Kanton Sarajevo BIH BA-10*  Hercegovačko-Bosanski Kanton BIH BB BÁCBAĐỐT Barbados 11 giáo xứ Danh sách nguồn: IGN 1989; FIPS 10-4 Mã nguồn: Ban thư ký ISO/TC 46/WG 2 (*) BB-01* Christ Church

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

38

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2013/BTTTT về tem bưu chính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

đỏ (Magenta) K                      Ký hiệu chỉ màu sắc: màu đen (Kontour) KCS                 Kiểm tra chất lượng sản phẩm KK                    Khuôn khổ tem Logo                Ký hiệu, hình ảnh đại diện của một tổ chức, công ty hay phong trào. 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Hình dạng tem Tem có các hình dạng:

Ban hành: 10/07/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11404:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng cacbonat bằng phương pháp thể tích

âm), tính bằng ml. 1000 là hệ số chuyển đổi từ g sang kg 8.3  Hàm lượng canxi cacbonat (WCaCO3(kk)) tính bằng g/kg của phân bón khô kiệt, theo công thức: WCaCO3(kk) = WCaCO3(tp) x k                                 (2) Trong đó k là hệ số khô kiệt, xác định theo TCVN 9297:2012; 8.4  Hàm lượng các bon (Wc) dạng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10652:2014 (ISO 8132:2014) về Truyền động thủy lực - Kích thước lắp cho các phụ tùng của xy lanh có cần pít tông đơn, loạt trung bình 16 MPa (160 bar) và loạt 25 MPa (250 bar)

TCVN 10651 (ISO 6099), theo sau là TCVN 10652 (ISO 8132), dấu gạch ngang và loại (cỡ) từ bảng có liên quan. VÍ DỤ 1: Quai đỡ cần có ren trong loại 20 (CK = 20) phù hợp với TCVN 10652 (ISO 8132) được ký hiệu: AP2 TCVN 10652 (ISO 8132) - 20 VÍ DỤ 2: Mặt bích tròn đỡ cần loại 20 (KK = M16x1,5) phù hợp với TCVN 10652 (ISO 8132) được ký

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77