Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 28334 công văn

161

Công văn 4593/TCT-KK năm 2019 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4593/TCT-KK,Công văn 4593 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Hàng xuất khẩu,Hàng xuất khẩu bị trả lại ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4593/TCT-KK

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

162

Công văn 919/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến tiền chi trả từ nguồn dịch vụ môi trường rừng do Tổng cục Thuế ban hành

919/TCT-TNCN,Công văn 919 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chi trả dịch vụ môi trường rừng,Dịch vụ môi trường rừng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

163

Công văn 4526/TCT-KK năm 2019 về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4526/TCT-KK,Công văn 4526 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng,Phương pháp tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

164

Công văn 4490/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

4490/TCT-KK,Công văn 4490 2019,Tổng cục Thuế,Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Xin hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

165

Công văn 4409/TCT-KK năm 2019 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4409/TCT-KK,Công văn 4409 2019,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới ,Giao dịch điện tử,Lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

166

Công văn 4398/TCT-KK năm 2019 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4398/TCT-KK,Công văn 4398 2019,Tổng cục Thuế,Khai thuế giá trị gia tăng,Kê khai thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

167

Công văn 4350/TCT-KK năm 2019 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4350/TCT-KK,Công văn 4350 2019,Tổng cục Thuế,Khai bổ sung hồ sơ khai thuế ,Bổ sung hồ sơ khai thuế ,Hồ sơ khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

168

Công văn 4349/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4349/TCT-KK,Công văn 4349 2019,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4349/TCT-KK

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

169

Công văn 740/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

740/TCT-TNCN,Công văn 740 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

170

Công văn 4294/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

4294/TCT-KK,Công văn 4294 2019,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Giải đáp vướng mắc,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4294/TCT-KK V/v

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

171

Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

4268/TCT-KK,Công văn 4268 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc hoàn thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4268/TCT-KK V/v

Ban hành: 22/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

172

Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

4242/TCT-KK,Công văn 4242 2019,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Thuế hàng hóa,Hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

173

Công văn 687/TCT-TNCN năm 2018 về xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

687/TCT-TNCN,Công văn 687 2018,Tổng cục Thuế,Vi phạm hành chính lĩnh vực thuế,Vi phạm hành chính về thuế,Xử phạt vi phạm hành chính thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

174

Công văn 667/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn do Tổng cục Thuế ban hành

667/TCT-TNCN,Công văn 667 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Lệ phí trước bạ,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

175

Công văn 644/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

644/TCT-TNCN,Công văn 644 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Xác định thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

176

Công văn 4222/TCT-KK năm 2019 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

4222/TCT-KK,Công văn 4222 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

177

Công văn 4201/TCT-KK năm 2019 về kê khai vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

4201/TCT-KK,Công văn 4201 2019,Tổng cục Thuế,Vãng lai ngoại tỉnh,Khai thuế kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh,Giải đáp vướng mắc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

178

Công văn 4194/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

4194/TCT-KK,Công văn 4194 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Chấm dứt hoạt động,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

179

Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

4058/TCT-KK,Công văn 4058 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Dự án đầu tư ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

180

Công văn 570/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

570/TCT-TNCN,Công văn 570 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân người lao động,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9