Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 28332 công văn

141

Công văn 1801/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1801/TCT-TNCN,Công văn 1801 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

142

Công văn 5485/TCT-KK năm 2019 về việc nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

5485/TCT-KK,Công văn 5485 2019,Tổng cục Thuế,Lệ phí trước bạ,Nộp lệ phí trước bạ,Người Việt Nam định cư nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

143

Công văn 5467/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

5467/TCT-KK,Công văn 5467 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

144

Công văn 5294/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5294/TCT-KK,Công văn 5294 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Dự án đầu tư mới ,Thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5294/TCT-KK V/v

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

145

Công văn 5241/TCT-KK năm 2019 về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

5241/TCT-KK,Công văn 5241 2019,Tổng cục Thuế,Mã số thuế,Hồ sơ khai thuế,Chấm dứt hiệu lực mã số thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5241/TCT-KK V/v xử lý

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

146

Công văn 5150/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

5150/TCT-KK,Công văn 5150 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Người nộp thuế,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5150/TCT-KK V/v thuế GTGT

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

147

Công văn 1578/TCT-TNCN năm 2018 về xin ý kiến giải quyết giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1578/TCT-TNCN,Công văn 1578 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Giảm thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

148

Công văn 1577/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1577/TCT-TNCN,Công văn 1577 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

149

Công văn 1553/TCT-TNCN năm 2018 về xét giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

1553/TCT-TNCN,Công văn 1553 2018,Tổng cục Thuế,Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo,Giảm thuế thu nhập cá nhân,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

150

Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5088/TCT-KK,Công văn 5088 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Thuế giá trị gia tăng,Dự án đầu tư mới ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5088/TCT-KK V/v hoàn

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

151

Công văn 1523/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1523/TCT-TNCN,Công văn 1523 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

152

Công văn 1373/TCT-TNCN năm 2018 về xử lý phản ánh kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1373/TCT-TNCN,Công văn 1373 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

153

Công văn 1369/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1369/TCT-TNCN,Công văn 1369 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Xác định thu nhập tính thuế,Thời điểm tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/TCT-TNCN

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

154

Công văn 4944/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4944/TCT-KK,Công văn 4944 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Hóa đơn,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4944/TCT-KK V/v:

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

155

Công văn 4885/TCT-KK năm 2019 về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4885/TCT-KK,Công văn 4885 2019,Tổng cục Thuế,Đăng ký thuế,Quản lý thuế,Nhà thầu nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4885/TCT-KK V/v: đăng ký thuế

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

156

Công văn 1242/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành

1242/TCT-TNCN,Công văn 1242 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

157

Công văn 1158/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do bại não bẩm sinh do Tổng cục Thuế ban hành

1158/TCT-TNCN,Công văn 1158 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Miễn thuế thu nhập cá nhân,Giảm thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2018

158

Công văn 4670/TCT-KK năm 2019 về hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

4670/TCT-KK,Công văn 4670 2019,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Kê khai thuế chi nhánh ,Kê khai thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4670/TCT-KK

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

159

Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4613/TCT-KK,Công văn 4613 2019,Tổng cục Thuế,Người nộp thuế,Người nộp thuế thu nhập cá nhân,Khôi phục mã số thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4613/TCT-KK

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

160

Công văn 970/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

970/TCT-TNCN,Công văn 970 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209