Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 28335 công văn

101

Công văn 3295/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3295/TCT-TNCN,Công văn 3295 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

102

Công văn 83911/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập cá nhân với khoản công tác phí, ăn ở, đi lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân: “6. Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

103

Công văn 3261/CT-KK năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh COVID-19 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3261/CT-KK,Công văn 3261 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hồ sơ khai thuế,Tiếp nhận hồ sơ hành chính thuế,Người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

104

Công văn 1265/TCT-KK năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khác không phải là doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

1265/TCT-KK,Công văn 1265 2020,Tổng cục Thuế,Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh,Sử dụng mã số thuế Tổng cục Thuế,Đăng ký địa điểm kinh doanh tổ chức không là doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

105

Công văn 3257/TCT-TNCN năm 2018 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán khi nghỉ việc do Tổng cục Thuế ban hành

3257/TCT-TNCN,Công văn 3257,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân ,Khấu trừ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3257/TCT-TNCN V/v

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

106

Công văn 3256/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3256/TCT-TNCN,Công văn 3256 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Giải đáp chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3256/TCT-TNCN

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

107

Công văn 1233/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

1233/TCT-KK,Công văn 1233 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

108

Công văn 3141/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

các quy định hiện hành hướng dẫn đơn vị thực hiện. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Công ty CP quảng cáo Hà Thái - Vụ PC; Vụ KK-KTT, Vụ QL Nợ và CCT; - Website TCT; - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

109

Công văn 1052/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nộp thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

1052/TCT-KK,Công văn 1052 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế nộp thuế nhà thầu,Hướng dẫn kê khai thuế Tổng cục Thuế,Thuế nhà thầu Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

110

Công văn 1015/TCT-KK năm 2020 về việc cung cấp số liệu nộp ngân sách nhà nước ngành Bia - Rượu - Nước giải khát do Tổng cục Thuế ban hành

1015/TCT-KK,Công văn 1015 2020,Tổng cục Thuế,Cung cấp số liệu nộp ngân sách ngành Bia Rượu,Số liệu nộp ngân sách ngành Nước giải khát,Cung cấp thông tin của người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

111

Công văn 986/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa do Tổng cục Thuế ban hành

986/TCT-KK,Công văn 986 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Thuế giá trị gia tăng,Dự án đầu tư mới ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 986/TCT-KK V/v hoàn

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

112

Công văn 983/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

983/TCT-KK,Công văn 983 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Dự án đầu tư,Thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 983/TCT-KK V/v hoàn thuế

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

113

Công văn 979/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

979/TCT-KK,Công văn 979 2020,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế,Nguồn vốn Ngân sách,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

114

Công văn 916/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

916/TCT-KK,Công văn 916 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Dự án đầu tư,Chính sách thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 916/TCT-KK V/v hoàn thuế dự án

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

115

Công văn 2861/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

2861/TCT-TNCN,Công văn 2861 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

116

Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

774/TCT-KK,Công văn 774 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế dự án đầu tư ,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

117

Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

775/TCT-KK,Công văn 775 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế dự án đầu tư ,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế dự án đầu tư ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

118

Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành

630/TCT-KK,Công văn 630 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Khai thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

119

Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 596/TCT-KK V/v xử lý số tiền phạt nộp NSNN của Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực KKN giai đoạn 2 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Ngày 09/01/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CT-KK ngày 03/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc hoàn

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

120

Công văn 569/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

569/TCT-KK,Công văn 569 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184