Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 28336 công văn

41

Công văn 3242/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

3242/TCT-KK,Công văn 3242 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế đối với gạo ủy thác xuất khẩu,Hoàn thuế giá trị gia tăng gạo ủy thác xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

42

Công văn 3208/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3208/TCT-KK,Công văn 3208 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn chính sách thuế,Hoàn thuế đối với chấm dứt hoạt động của Công ty,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

43

Công văn 3030/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3030/TCT-KK,Công văn 3030 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế,Xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

44

Công văn 3026/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành

3026/TCT-KK,Công văn 3026 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế nhà thầu ,Thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu,Xử lý số tiền thuế nhà thầu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

45

Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

3025/TCT-KK,Công văn 3025 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng dự án Vân Đồn,Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án Vân Đồn,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

46

Công văn 2963/TCT-KK năm 2020 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2963/TCT-KK,Công văn 2963 2020,Tổng cục Thuế,Khai thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

47

Công văn 2952/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành

2952/TCT-KK,Công văn 2952 2020,Tổng cục Thuế,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế,Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng,Khai thuế giá trị gia tăng tháng quý năm 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

48

Công văn 2951/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành

2951/TCT-KK,Công văn 2951 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng 2020,Giải quyết kê khai thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

49

Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

2854/TCT-KK,Công văn 2854 2020,Tổng cục Thuế,Vướng mắc hoàn thuế dự án đầu tư,Hoàn thuế dự án đầu tư,Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

50

Công văn 2842/TCT-KK năm 2020 về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

2842/TCT-KK,Công văn 2842 2020,Tổng cục Thuế,Lệ phí môn bài trường hợp tạm ngừng kinh doanh,Lệ phí trường hợp tạm ngừng kinh doanh,Lệ phí môn bài 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

51

Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

2841/TCT-KK,Công văn 2841 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế dự án đầu tư ,Vướng mắc hoàn thuế dự án đầu tư,Hoàn thuế Thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

52

Công văn 2784/TCT-KK năm 2020 về hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

2784/TCT-KK,Công văn 2784 2020,Tổng cục Thuế,Cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn,Hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn,Chuyển nhượng vốn phù hợp với Luật Doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

53

Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2701/TCT-KK,Công văn 2701 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp,Vướng mắc hoàn thuế khi sáp nhập doanh nghiệp,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

54

Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

2697/TCT-KK,Công văn 2697 2020,Tổng cục Thuế,Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản,Khai thuế nhiều địa điểm kinh doanh doanh nghiệp,Khai thuế doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

55

Công văn 2698/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2698/TCT-KK,Công văn 2698 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư Cảng Thị Vải,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

56

Công văn 2683/TCT-KK năm 2020 về chậm nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2683/TCT-KK,Công văn 2683 2020,Tổng cục Thuế,Chậm nộp hồ sơ khai thuế,Nộp hồ sơ khai thuế không đúng nghĩa vụ kê khai,Hồ sơ khai thuế bổ sung do chậm nộp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

57

Công văn 2662/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C do Tổng cục Thuế ban hành

2662/TCT-KK,Công văn 2662 2020,Tổng cục Thuế,Thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C,Thanh toán bằng hình thức L/C,Tài khoản thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

58

Công văn 2621/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

2621/TCT-KK,Công văn 2621 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh,Vướng mắc về kê khai thuế,Tính thuế trong khi tạm ngừng kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

59

Công văn 4751/TCT-TNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

4751/TCT-TNCN,Công văn 4751 2018,Tổng cục Thuế,Hộ gia đình,Nghĩa vụ nộp thuế,Xác định doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4751/TCT-TNCN V/v xác

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

60

Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành

2410/TCT-KK,Công văn 2410 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư giãn tiến độ,Hoàn thuế dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155