Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 28332 công văn

21

Công văn 3870/TCT-KK năm 2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

3870/TCT-KK,Công văn 3870 2020,Tổng cục Thuế,Xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách,Xử lý tiền thuế nộp thừa ngân sách nhà nước,Tổng cục Thuế xử lý tiền thuế nộp thừa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

22

Công văn 3867/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm do Tổng cục Thuế ban hành

3867/TCT-KK,Công văn 3867 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế thuế giá trị gia tăng nộp thừa,Hoàn thuế giá trị gia tăng do nộp nhầm,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

23

Công văn 3848/TCT-KK năm 2020 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3848/TCT-KK,Công văn 3848 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

24

Công văn 3847/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-KK,Công văn 3847 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế,Hướng dẫn hồ sơ khai thuế,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

25

Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

3832/TCT-KK,Công văn 3832 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa,Hướng dẫn hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất,Hướng dẫn hoàn trả tiền thuê nộp thừa,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

26

Công văn 3798/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

3798/TCT-KK,Công văn 3798 2020,Tổng cục Thuế,Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng kinh doanh xây dựng,Thuế giá trị gia tăng kinh doanh xây dựng ngoại tỉnh,Nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

27

Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

3978/TCT-KK,Công văn 3978 2020,Tổng cục Thuế,Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng ,Kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh,Nộp thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng vãng lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

28

Công văn 3799/TCT-KK năm 2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

3799/TCT-KK,Công văn 3799 2020,Tổng cục Thuế,Thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế hàng hóa của người nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

29

Công văn 7040/CT-TNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

7040/CT-TNCN,Công văn 7040 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Cấp mã số thuế,Cấp mã số thuế người phụ thuộc,Quyết toán thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

30

Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3581/TCT-KK,Công văn 3581 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Tổng Cục thuế hướng dẫn hoàn thuế gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

31

Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

3529/TCT-KK,Công văn 3529 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế dự án đầu tư chấm dứt hoạt động,Số thuế đã hoàn đối với cơ sở kinh doanh bị phá sản,Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

32

Công văn 3530/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

3530/TCT-KK,Công văn 3530 2020,Tổng cục Thuế,Thuế dự án đầu tư chấm dứt hoạt động,Chính sách thuế dự án đầu tư chấm dứt hoạt động,Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

33

Công văn 3496/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành

3496/TCT-KK,Công văn 3496 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng tháng,Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng quý,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

34

Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3479/TCT-KK,Công văn 3479 2020,Tổng cục Thuế,Khôi phục mã số thuế ,Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,Điều kiện khôi phục mã số thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

35

Công văn 3457/TCT-KK năm 2020 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

3457/TCT-KK,Công văn 3457 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Tổng cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

36

Công văn 3439/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

3439/TCT-KK,Công văn 3439 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế trường hợp chuyển giao công nghệ,Vướng mắc hoàn thuế chuyển giao công nghệ,Tổng cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

37

Công văn 3438/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3438/TCT-KK,Công văn 3438 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

38

Công văn 3383/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3383/TCT-KK,Công văn 3383 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn tính nộp thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn khai nộp thuế giá trị gia tăng,Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

39

Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3380/TCT-KK,Công văn 3380 2020,Tổng cục Thuế,Giải quyết vướng mắc của người nộp thuế,Giải quyết vướng mắc thủ tục hành chính thuế,Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

40

Công văn 3292/TCT-KK năm 2020 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

3292/TCT-KK,Công văn 3292 2020,Tổng cục Thuế,Nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê lại đất,Kê khai thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê lại đất,Hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209