Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 28335 công văn

201

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

103/TCT-TNCN,Công văn 103 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

202

Công văn 48/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

48/TCT-TNCN,Công văn 48 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Nộp thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

203

Công văn 45/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-TNCN,Công văn 45 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Khoản chi tiền điện thoại ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

204

Công văn 46/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành

46/TCT-TNCN,Công văn 46 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

205

Công văn 49/TCT-TNCN năm 2018 về vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

49/TCT-TNCN,Công văn 49 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

206

Công văn 47/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

47/TCT-TNCN,Công văn 47 2018,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân,Bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/TCT-TNCN

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

207

Công văn 3473/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3473/TCT-KK,Công văn 3473 2019,Tổng cục Thuế,Cơ quan quản lý thuế,Luật quản lý thuế,Tình hình quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3473/TCT-KK V/v

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

208

Công văn 3478/TCT-KK năm 2019 về xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3478/TCT-KK,Công văn 3478 2019,Tổng cục Thuế,Chi hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

209

Công văn 11/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

11/TCT-TNCN,Công văn 11 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

210

Công văn 3431/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục thuế ban hành

3431/TCT-KK,Công văn 3431 2019,Tổng cục Thuế,Cơ quan quản lý thuế,Thực trạng quản lý thuế ,Hiện đại hóa quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3431/TCT-KK

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

211

Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

3385/TCT-KK,Công văn 3385 2019,Tổng cục Thuế,Giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Hoá đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3385/TCT-KK

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

212

Công văn 5979/TCT-TNCN năm 2017 về xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 5979/TCT-TNCN V/v xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1584/CT-TNCN đề ngày 08/09/2017 của Cục Thuế

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

213

Công văn 5978/TCT-TNCN năm 2017 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

5978/TCT-TNCN,Công văn 5978 2017,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

214

Công văn 6005/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân của Ông Bertrand Chane Sam do Tổng cục Thuế ban hành

6005/TCT-TNCN,Công văn 6005 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

215

Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

3359/TCT-KK,Công văn 3359 2019,Tổng cục Thuế,Thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

216

Công văn 3352/TCT-KK năm 2019 về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

3352/TCT-KK,Công văn 3352 2019,Tổng cục Thuế,Chi phí dịch vụ,Công trình dịch vụ ,Cung cấp dịch vụ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

217

Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

3308/TCT-KK,Công văn 3308 2019,Tổng cục Thuế,Thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

218

Công văn 3302/TCT-KK năm 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

3302/TCT-KK,Công văn 3302 2019,Tổng cục Thuế,Lệ phí môn bài,Hướng dẫn về lệ phí môn bài,Thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3302/TCT-KK V/v kê

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

219

Công văn 5868/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

5868/TCT-TNCN,Công văn 5868,Tổng cục Thuế,Chứng minh nhân dân,Cấp giấy chứng minh nhân dân ,Xử lý trùng chứng minh nhân dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

220

Công văn 3224/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

3224/TCT-KK,Công văn 3224 2019,Tổng cục Thuế,Quản lý mã số thuế,Cấp mã số thuế,Thay đổi mã số thuế ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3224/TCT-KK

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184