Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 78844 văn bản

161

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Nguyên ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2018,Tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

162

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2018,Thành phố Hà Nội,Dự toán ngân sách,Phân bổ ngân sách,Mức phân bổ ngân sách ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

163

Thông tư 09/2020/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

09/2020/TT-BTP,Thông tư 09 2020,Bộ Tư pháp,Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm của Bộ Tư pháp,Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

164

Thông tư 09/2020/TT-BKHCN quy định về các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

09/2020/TT-BKHCN,Thông tư 09 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Biểu mẫu phục vụ thẩm định công nghệ dự án đầu tư,Biểu mẫu phục vụ có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư,Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư,Đầu tư BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

165

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Dương 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

166

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hải Phòng,Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hải Phòng,Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã,Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

167

Quy định 09-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

09-QDi/TW,Quy định 09-QDi 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Tổ chức bộ máy,Trường chính trị,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-QĐi/TW Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

168

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương Tuyên Quang,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương 2021 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

169

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thẩm quyền mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động cơ quan,Mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động cơ quan tỉnh Lạng Sơn,Mua sắm dịch vụ duy trì hoạt động của cơ quan Lạng Sơn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

170

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND và 54/2016/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Vĩnh Phúc,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Phúc,Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

171

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND Vũng Tàu,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Vũng Tàu 2016 2020,Đề án giảm nghèo bền vững Vũng Tàu 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

172

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường Thái Nguyên,Chi bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

173

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bình Dương,Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Bình Dương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

174

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho hộ gia đình cận nghèo,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Sóc Trăng,Đóng bảo hiểm cho gia đình cận nghèo Sóc Trăng,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

175

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kéo dài Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND Đắk Lắk,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk,Chương trình phát triển nhà ở định hướng đến 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

176

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quy định chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hà Nội,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội,Chính sách nội dung mức chi hỗ trợ doanh nghiệp,Nội dung mức chi hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

177

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác,Phí thăm quan Căn cứ Rừng Sác huyện Cần Giờ,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

178

Nghị quyết 09/2020/NĐ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

09/2020/ND-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Định mức phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

179

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Lào Cai,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Lào Cai,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết hỗ trợ cán bộ công viên chức Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

180

Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

09/2020/TT-BKHDT,Thông tư 09 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa,Mua sắm hàng hóa đối với gói thầu Hiệp định CPTPP,Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Hiệp định CPTPP,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47