Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 79112 văn bản

101

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Vĩnh Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 04 tháng 6 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

102

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

103

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Sơn La ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

104

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Bình Dương, ngày 09 tháng 05 năm

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

105

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 09 2019,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình đào tạo thuyền viên,Điều kiện cơ sở đào tạo thuyền viên,Điều kiện kinh doanh,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

106

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

107

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

108

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

109

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt,Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

110

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

111

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Gia Lai,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Gia Lai,Quản lý kinh phí khuyến công địa phương Gia Lai,Mức chi cụ thể cho khuyến công địa phương Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

112

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Thông tin Hưng Yên 2021,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thông tin Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

113

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Cà Mau,Tiêu chí đánh giá công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau,Công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau 2021,Cách chấm điểm công nhận sáng kiến Cà Mau,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

114

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

09/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 09 2019,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội,

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

115

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/2021/TT-BGTVT,Thông tư 09 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về cảng cạn,Bộ Giao thông ban hành quy chuẩn về cảng cạn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

116

Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2019,Thủ tướng Chính phủ,Sản xuất kinh doanh,Tháo gỡ khó khăn,Tăng trưởng kinh tế ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg Hà

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

117

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hải Phòng,Khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Khung giá tại Bến phà Gót Cái Viềng Hải Phòng,Khung giá sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

118

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

119

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng,Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Chính sách hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

120

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp 2021,Hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184