Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/KK-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79939 văn bản

1

Thông báo số 09/CT-KK-Đ4 về việc mẫu chứng từ kế toán mới do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-KK-D4,Thông báo 09 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-KK-Đ4 TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 05/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

2

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh thực hiện theo mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 09/KK-TNCN và phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC. 9. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

3

Quyết định 09/QĐ-TWPCTT năm 2021 Quy chế về công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

09/QD-TWPCTT,Quyết định 09 2021,Quy chế về trực ban họp chỉ đạo phòng chống thiên tai,Quy chế ban hành công điện điều hành phòng chống thiên tai,Quy chế ban hành văn bản điều hành phòng chống thiên tai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI -------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

4

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Quảng Nam ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Quảng Nam,Tập trung triển khai phòng chống bệnh Dại ở động vật,Phòng chống bệnh dại ở động vật tỉnh Quảng Nam,Giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

5

Công điện 09/CĐ-CTUBND năm 2021 về tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội điện

09/CD-CTUBND,Công điện 09 2021,Thành phố Hà Nội,Tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội,Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Hà Nội 2021,Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

6

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Kon Tum,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid Kon Tum,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Kon Tum,Tăng cường phòng chống COVID tỉnh Kon Tum 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

7

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Lào Cai,Vai trò của đội ngũ tham gia tư vấn các chủ trương Lào Cai,Vai trò của đội ngũ tham gia phản biện các chính sách Lào Cai,Đội ngũ tham gia giám định xã hội các chủ trương Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

8

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

9

Chỉ thị 09/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Khánh Hòa 2021,Tổ chức tuyển sinh năm học 2021 2022 Khánh Hòa,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

10

Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống thiên tai Hà Nội,Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Công tác tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

11

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí,Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị,Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền chính trị,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

12

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tỉnh Thái Nguyên,Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Thái Nguyên,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

13

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 09 2021,Bộ Giao thông vận tải,Điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ,Điều kiện đối với người điều khiển tham gia giao thông,Điều kiện người điều khiển tham gia giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

14

Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Triển khai tổng điều tra kinh tế tỉnh Ninh Thuận,Triển khai tổng điều tra cơ sở hành chính 2021,Triển khai điều tra cơ sở hành chính Ninh Thuận,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

15

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Thừa Thiên Huế,Xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa Thừa Thiên Huế,Tái chế giảm thiểu chất thải nhựa Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

16

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

17

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Thành phố Hải Phòng,Phòng chống dịch bệnh COVID19 Hải Phòng,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID19,Giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

18

Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chữ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

09/TB-BCD,Thông báo 09 2021,Thành phố Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19,Kết luận của Phó Chủ tịch về công tác phòng chống COVID-19,Kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch bệnh COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Ban hành: 15/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

19

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Sơn La,Tăng cường biện pháp phòng chống Covid Sơn La,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Sơn La,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Sơn La,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

20

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành

09/NQ-CP,Nghị quyết 09 2021,Chính phủ,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Bảo hiểm,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Giao thông,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171