Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2021/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 35876 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

121

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND Long An,Đặt tên các tuyến đường thành phố Tân An,Đặt tên các tuyến đường tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

122

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh An Giang,Giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến Long Giang,Giá tối đa sử dụng cầu Long Kiến Long Giang An Giang,Giá sử dụng cầu Long Kiến Long Giang tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

123

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào cai kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Lào cai,Sửa Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại cửa khẩu,Phối hợp hoạt động quản lý tại cửa khẩu Lào Cai,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

124

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh,Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

125

Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Số: 09/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 174/2016/-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; Căn cứ

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

126

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Nai,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Đồng Nai,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

127

Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

09/2021/TT-BQP,Thông tư 09 2021,Bộ Quốc phòng,Quản lý sử dụng trang thiết bị đào tạo tại Quân đội,Quy chế sử dụng trang thiết bị đào tạo tại Quân đội,Sử dụng trang thiết bị tại cơ sở đào tạo trong Quân đội,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

128

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế giám sát chuyên đề của Hội đồng Hậu Giang,Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Giám sát chuyên đề thúc đẩy phát triển kinh tế Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

129

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Kiên Giang,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

130

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

131

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Quy chế của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

132

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Thành phố Hà Nội,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân Hà Nội,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân khóa XVI,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

133

Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

09/2020/ND-CP,Nghị định 09 2020,Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật,Quỹ bảo trì đường bộ,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

134

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tỉnh Thái Nguyên,Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Thái Nguyên,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

135

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

09/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Thừa Thiên Huế,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

136

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành

09/NQ-CP,Nghị quyết 09 2021,Chính phủ,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Bảo hiểm,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật về Giao thông,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

137

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

144/2021/ND-CP,Nghị định 144 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh an toàn xã hội,Xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

138

Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

137/2021/ND-CP,Nghị định 137 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh đặt cược,Xử phạt vi phạm hành chính trò chơi có thưởng,Xử phạt hành chính lĩnh vực kinh doanh đặt cược,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

139

Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

135/2021/ND-CP,Nghị định 135 2021,Chính phủ,Sử dụng dữ liệu thu được để phát hiện vi phạm hành chính,Thu thập dữ liệu thu được để phát hiện vi phạm hành chính,Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

140

Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

142/2021/ND-CP,Nghị định 142 2021,Chính phủ,Xử phạt trục xuất người vi phạm theo thủ tục hành chính,Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính,Quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159