Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2021/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 35855 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

81

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế phối hợp giải quyết nuôi con nuôi Cao Bằng,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Cao Bằng,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

82

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

83

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Nghệ An,Khen thưởng danh hiệu Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nghệ An,Nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

84

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

85

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Thủ tục hành chính đất đai áp dụng hộ gia đình,Thủ tục hành chính về đất đai áp dụng cá nhân,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

86

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt,Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

87

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Gia Lai,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Gia Lai,Quản lý kinh phí khuyến công địa phương Gia Lai,Mức chi cụ thể cho khuyến công địa phương Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

88

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

89

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác lưu trữ của tỉnh Hòa Bình

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hòa Bình,Ban hành Quy chế công tác lưu trữ tỉnh Hòa Bình,Quy chế công tác lưu trữ tỉnh Hòa Bình 2021,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

90

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Nam,Sửa đổi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam,Sửa đổi chức năng của Sở Giao thông tỉnh Hà Nam,Sửa đổi tổ chức bộ máy của Sở Giao thông tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

91

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND quy chế thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ quy chế đăng ký khai sinh tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Điện Biên,Bảo hiểm,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

92

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Thông tin Hưng Yên 2021,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thông tin Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

93

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Cà Mau,Tiêu chí đánh giá công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau,Công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau 2021,Cách chấm điểm công nhận sáng kiến Cà Mau,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

94

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

--------------- Số: 09/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẢNG CẠN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

95

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hải Phòng,Khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Khung giá tại Bến phà Gót Cái Viềng Hải Phòng,Khung giá sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

96

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

97

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng,Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Chính sách hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

98

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

99

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

100

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp 2021,Hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159