Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2021/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 35876 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017-2020

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Chương trình việc làm giai đoạn 2017 2020 Huế,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

42

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Thái Bình,Lệ phí thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Thái Bình,Lệ phí thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Thái Bình,Mức thu lệ phí thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

43

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND Quảng Ngãi,Bãi bỏ Nghị quyết về ưu đãi và thu hút đầu tư Quảng Ngãi,Bãi bỏ Nghị quyết về hỗ trợ thu hút đầu tư Quảng Ngãi,Đầu tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

44

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Ninh Bình,Chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp khi thu hồi đất,Hỗ trợ đất nông nghiệp khi thu hồi đất tỉnh Ninh Bình,Hỗ trợ đất nông nghiệp khi thu hồi đất thực hiện dự án,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

45

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

09/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2021,Tỉnh Quảng Nam,Chế độ chính sách cho dân quân tự vệ tỉnh Quảng Nam,Bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ tỉnh Quảng Nam,Bảo đảm chính sách cho dân quân tự vệ Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

46

Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định

09/2022/ND-CP,Nghị định 09 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 95/2020/-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm,Đấu thầu mua sắm theo Hiệp định xuyên Thái Bình Dương,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

47

Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

09/2021/UBTVQH15,Nghị quyết 09 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp,Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội,Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

48

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

trình trụ sở, văn phòng làm việc gồm các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú được xác định theo quy định tại điểm h khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây

Ban hành: 16/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

49

Thông tư 09/2021/TT-BTP hướng dẫn Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

--------------- Số: 09/2021/TT-BTP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Căn cứ Nghị định số 96/2017/-CP ngày 16

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

50

Thông tư 09/2021/TT-BKHCN sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 09/2021/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/-CP ngày 01

Ban hành: 01/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

51

Thông tư 09/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

09/2021/TT-BCT,Thông tư 09 2021,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn sản phẩm thuốc nổ TNP1,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thuốc nổ TNP1,Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

52

Thông tư 09/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

09/2021/TT-BTTTT,Thông tư 09 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị ra đa dùng cho phương tiện vận tải mặt đất,Quy chuẩn về thiết bị ra đa dùng cho phương tiện vận tải,Ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

53

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

09/2021/TT-BVHTTDL,Thông tư 09 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh,Nhiệm vụ quyền hạn của thư viện công cộng tỉnh,Chức năng nhiệm vụ của thư viện công cộng tỉnh,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

54

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH,Bo vệ người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động,Bo vệ việc làm người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

55

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Quy chế của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Quy chế tổ chức của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

56

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2021

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

57

Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

09/2021/TT-BXD,Thông tư 09 2021,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Nghị định 100/2015/-CP,Hướng dẫn Nghị định phát triển nhà ở xã hội,Hướng dẫn Nghị định quản lý nhà ở xã hội,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

58

Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

09/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 09 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn,Sửa đổi Thông tư phòng chống dịch bệnh động vật BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

59

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phân cấp tuyển dụng công chức của Ủy ban tỉnh Kiên Giang,Sử dụng công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,Quản lý công chức thuộc quản lý của Ủy ban tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

60

Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành

09/2021/QH15,Nghị quyết 09 2021,Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát Quốc hội năm 2022,Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159