Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 178270 văn bản

141

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

09/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 09 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xác nhận thiên tai hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp,Xác nhận dịch bệnh hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp,Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

142

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bình Thuận,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Bình Thuận,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng Bình Thuận,Hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

143

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Nghệ An,Chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An,Cơ chế phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An,Cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

144

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C Quảng Ngãi,Đầu tư một số dự án nhóm C theo Luật Đầu tư công,Đầu tư dự án nhóm C theo Luật Đầu tư công Quảng Ngãi,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

145

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Các loại phí lệ phí tỉnh Bắc Kạn,Mức thu nộp quản lý các loại phí lệ phí,Mức thu nộp sử dụng các loại phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

146

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bắc Ninh,Nội dung phân cấp xác lập quyền sở hữu toàn dân,Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

147

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về Đề án quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bình Định,Đề án quản lý khai thác yến sào,Quản lý khai thác yến sào tỉnh Bình Định,Quản lý khai thác yến sào giai đoạn 2021 2030,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

148

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi tuyên truyền pháp luật Ninh Thuận,Mức chi công tác phổ biến pháp luật Ninh Thuận,Chi xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

149

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020,Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

150

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Phú Thọ,Danh mục dự án thu hồi đất Phú Thọ 2020,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Dự án cần sửa đổi bổ sung diện tích đất Phú Thọ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

151

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Đắk Nông,Mức chi công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Sử dụng kinh phí công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Công tác thăm dò khai quật khảo cổ Đắk Nông 2020,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

152

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do tỉnh Hà Nam quản lý

phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; Xét Tờ trình số 2037/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

153

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bình Phước,Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Phước,Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

154

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thái Bình,Phí bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình,Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

155

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Cần Thơ,Khu vực không được phép chăn nuôi chim yến,Vùng nuôi chim yến thành phố Cần Thơ,Khu vực không được phép chăn nuôi Cần Thơ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

156

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2022

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Phú Yên,Phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá,Mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát tàu cá,Hỗ trợ phí thuê bao giám sát tàu cá tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

157

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh An Giang,Nội dung chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông An Giang,Chi hỗ trợ khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

158

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Đồng Nai,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đồng Nai,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

159

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức khoán kinh phí hoạt động và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Người hoạt động không chuyên trách ở xã tỉnh Bạc Liêu,Mức khoán kinh phí người không chuyên trách,Bạc Liêu quy định mức khoán người không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

160

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 18/6/2020 của

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79