Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 178218 văn bản

101

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh phế liệu,Bảo vệ môi trường trong hoạt động vận chuyển phế liệu,Bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế phế liệu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

102

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết đất đai,Thực hiện quyết định giải quyết đất đai tỉnh Thái Nguyên,Thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

103

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học,Định mức dịch vụ giáo dục tiểu học tỉnh Hà Tĩnh 2021,Định mức kinh tế kỹ thuật giáo dục tiểu học Hà Tĩnh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

104

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND Long An,Đặt tên các tuyến đường thành phố Tân An,Đặt tên các tuyến đường tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

105

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh An Giang,Giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến Long Giang,Giá tối đa sử dụng cầu Long Kiến Long Giang An Giang,Giá sử dụng cầu Long Kiến Long Giang tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

106

Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần ưu tiên khuyến khích hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

09/QD-UBND,Quyết định 09 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

107

Quyết định 09/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

09/QD-UBND,Quyết định 09 2019,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

108

Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

09/QD-UBND,Quyết định 09 2019,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 03 tháng 01

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

109

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh,Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

110

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào cai kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Lào cai,Sửa Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại cửa khẩu,Phối hợp hoạt động quản lý tại cửa khẩu Lào Cai,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

111

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Nai,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Đồng Nai,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

112

Thông tư 09/2020/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

09/2020/TT-BTP,Thông tư 09 2020,Bộ Tư pháp,Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm của Bộ Tư pháp,Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

113

Thông tư 09/2020/TT-BKHCN quy định về các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

09/2020/TT-BKHCN,Thông tư 09 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Biểu mẫu phục vụ thẩm định công nghệ dự án đầu tư,Biểu mẫu phục vụ có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư,Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư,Đầu tư BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

114

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Dương 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

115

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hải Phòng,Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hải Phòng,Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã,Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

116

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương Tuyên Quang,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương 2021 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

117

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thẩm quyền mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động cơ quan,Mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động cơ quan tỉnh Lạng Sơn,Mua sắm dịch vụ duy trì hoạt động của cơ quan Lạng Sơn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

118

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND và 54/2016/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Vĩnh Phúc,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Phúc,Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

119

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND Vũng Tàu,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Vũng Tàu 2016 2020,Đề án giảm nghèo bền vững Vũng Tàu 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

120

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường Thái Nguyên,Chi bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182