Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 178914 văn bản

81

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Nam,Sửa đổi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam,Sửa đổi chức năng của Sở Giao thông tỉnh Hà Nam,Sửa đổi tổ chức bộ máy của Sở Giao thông tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

82

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND quy chế thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ quy chế đăng ký khai sinh tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Điện Biên,Bảo hiểm,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

83

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Thông tin Hưng Yên 2021,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thông tin Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

84

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Cà Mau,Tiêu chí đánh giá công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau,Công nhận sáng kiến tỉnh Cà Mau 2021,Cách chấm điểm công nhận sáng kiến Cà Mau,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

85

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hải Phòng,Khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Khung giá tại Bến phà Gót Cái Viềng Hải Phòng,Khung giá sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

86

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

87

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng,Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Chính sách hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

88

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình Đắk Lắk,Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021,Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

89

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp 2021,Hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

90

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

91

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bình Phước,Thanh tra hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Bình Phước,Giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Bình Phước,Kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Bình Phước,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

92

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quy định chức năng của Sở Tài chính Quảng Trị,Quy định nhiệm vụ của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

93

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Thành lập Chi cục Dân số Sở Y tế Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi về thành lập Chi cục Dân số tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

94

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lai Châu,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông Lai Châu,Tiêu chí chọn sách giáo khoa phổ thông Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

95

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi,Bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

96

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lạc Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

97

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Kon Tum,Sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên tỉnh Kon Tum,Chia sẻ thông tin dữ liệu về tài nguyên tỉnh Kon Tum,Khai thác thông tin dữ liệu về tài nguyên tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

98

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bình Định,Bồi thường cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất,Đơn giá bồi thường khi bị thu hồi đất Bình Định,Hỗ trợ thiệt hại cây cối khi bị thu hồi đất Bình Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

99

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Đơn giá cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đất đai Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

100

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 và thay thế Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020, Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kéo

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146