Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2012/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188554 văn bản

1

Thông tư 09/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

09/2012/TT-BTC,Thông tư 09 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn luật,Sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

2

Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

09/2021/TT-BTC,Thông tư 09 2021,Bộ Tài chính,Kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán,Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ kế toán,Hướng dẫn kiểm tra hoạt động kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

3

Thông tư 09/2020/TT-BTC quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Tài chính ban hành

09/2020/TT-BTC,Thông tư 09 2020,Bộ Tài chính,Đơn giá sản phẩm,Dịch vụ thủy lợi ,Dịch vụ công ích,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

4

Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2019/TT-BTC,Thông tư 09 2019,Bộ Tài chính,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/TT-BTC

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

5

Thông tư 09/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2018/TT-BTC,Thông tư 09 2018,Bộ Tài chính,Phí lệ phí,Nuôi trồng thủy sản,Quản lý chất lượng vật tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

6

Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2017/TT-BTC,Thông tư 09 2017,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật,Máy bơm nước,Dự trữ Quốc gia,Máy bơm nước chữa cháy,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

7

Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2016/TT-BTC,Thông tư 09 2016,Bộ Tài chính,Quyết toán dự án hoàn thành,Quyết toán dự án,Dự án thuộc nguồn vốn nhà nước,Chi phí đầu tư được quyết toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

8

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2015/TT-BTC,Thông tư 09 2015,Bộ Tài chính,Giao dịch tài chính của doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

9

Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

09/2012/TT-BNV,Thông tư 09 2012,Bộ Nội vụ,Thanh tra,Quản lý công viên chức,Công viên chức ,Sử dụng công viên chức ,Công chức viên chức,Quy trình thanh tra công viên chức ,Tuyển dụng công chức 2013,Thanh tra công chức 2013,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

10

Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09/2012/TT-BKHDT,Thông tư 09 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ,Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ,Văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản,Trình tự thủ tục ban hành văn bản,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

11

Thông tư 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

09/2012/TT-BXD,Thông tư 09 2012,Bộ Xây dựng,Công trình xây dựng,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

12

Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

09/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 09 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Giải thi đấu thể thao,Tổ chức giải thi đấu thể thao ,Giải thi đấu thể thao quần chúng ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

13

Thông tư 09/2012/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách, giáng chức công chức lãnh đạo cấp vụ thuộc hệ thống Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

09/2012/TT-BTP,Thông tư 09 2012,Bộ Tư pháp,Bổ nhiệm,Bổ nhiệm lại,Từ chức,Bổ nhiệm miễn nhiệm,Công chức cấp vụ,Thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT

Ban hành: 01/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

14

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

09/2012/TT-BTNMT,Thông tư 09 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Cung cấp trao đổi thông tin,Sinh vật biến đổi gen,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

15

Thông tư 09/2012/TT-BTTTT về danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

09/2012/TT-BTTTT,Thông tư 09 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Danh mục kênh chương trình truyền hình ,Nhiệm vụ chính trị,Thông tin tuyên truyền thiết yếu ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

16

Thông tư 09/2012/TT-BYT hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

09/2012/TT-BYT,Thông tư 09 2012,Bộ Y tế,Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS ,Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT–BYT Hà Nội,

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

17

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

18

Thông tư 09/2012/TT-BCT quy định lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm toán năng lượng do Bộ Công thương ban hành

09/2012/TT-BCT,Thông tư 09 2012,Bộ Công thương,Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả,Kiểm toán năng lượng,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT-BCT Hà

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

19

Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2012/TT-NHNN,Thông tư 09 2012,Ngân hàng Nhà nước,Phương tiện thanh toán,Giải ngân vốn cho vay ,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

20

Thông tư 09/2012/TT-BKHCN về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

09/2012/TT-BKHCN,Thông tư 09 2012,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chủ trì thực hiện,Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội ,Tuyển chọn tổ chức cá nhân,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79