Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2012/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 168254 văn bản

1

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

---------------- Số: 09/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

2

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

09/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Quy phạm pháp luật ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

3

Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cơ sở trợ giúp trẻ em ,Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS,Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

4

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình đào tạo,Trình độ trung cấp,Trình độ cao đẳng,Tích lũy mô đun hoặc tín chỉ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

5

Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình khung trình độ nghề ,Chương trình khung,Chương trình khung cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

6

Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 09/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO 04 NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 106/2012

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

7

Thông tư 09/2011/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: sản xuất và chế biến - nông, lâm nghiệp và thuỷ sản - sức khoẻ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

8

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bổ sung danh mục nghề,Danh mục nghề nặng nhọc độc hại,Danh mục nghề,Danh mục nghề nguy hiểm ,Công việc nguy hiểm,Công việc nặng nhọc độc hại,Nghề đặc biệt nặng nhọc,Danh mục công việc nguy hiểm ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

9

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa ,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

10

Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

34/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dụng cụ điện cầm tay ,An toàn lao động,Truyền động bằng động cơ ,Dụng cụ điện,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

11

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chính sách đối với người lao động ,Hướng dẫn Nghị định 59,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp vốn nhà nước ,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

12

Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thang cuốn,An toàn lao động,Băng tải chở người ,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn về an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

13

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu 2013 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Mức lương tối thiểu vùng,Mức lương tối thiểu vùng mới,Mức lương tối thiểu vùng 2013,Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng ,Lương tối thiểu 2013,Hướng dẫn lương tối thiểu 2013,Hướng dẫn Nghị định 103,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

14

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

27/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 27 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Hướng dẫn du lịch,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Quản trị lữ hành,Nghiệp vụ nhà hàng Quản trị nhà hàng,Kỹ thuật chế biến món ăn,Quản trị khách sạn,Quản trị mạng máy tính,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

15

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 28/2012/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

26/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 26 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Nghị định 28/2012/NĐ-CP,Người khuyết tật ,Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật ,Xác định trợ cấp xã hội 2012,Sử dụng lao động là người khuyết tật ,Lao động là người khuyết tật ,Thủ tục trình tự hưởng ưu đãi,Cơ sở sản xuất dùng người khuyết tật ,Lao động - Tiền lương,Văn

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

16

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Điều khiển phương tiện thủy nội địa,Điều khiển tàu biển,Khai thác máy tàu thủy,Sửa chữa máy tàu thủy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

17

Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

25/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 25 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Bộ lọc dùng trong mặt nạ ,Mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc ,An toàn lao động,Bộ lọc mặt nạ phòng độc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

18

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

23/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội ,Bảo hiểm bắt buộc,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

19

Thông tư 09/2010/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề thuộc nhóm nghề nghệ thuật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Nhóm nghề nghệ thuật,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

20

Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Rà soát hộ nghèo cận nghèo ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 05/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88