Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2012/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 226491 văn bản

121

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND Trà Vinh,Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính Trà Vinh,Bảng đơn giá đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

122

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy định đối tượng mua thuê thuê mua nhà ở xã hội,Điều kiện tiêu chí ưu tiên mua nhà ở xã hội,Mua thuê thuê mua nhà ở xã hội Kiên Giang,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

123

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình,Định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình,Định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

124

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Thọ,Thuế tài nguyên khoáng sản và nước Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản kim loại 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

125

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND Yên Bái,Yên Bái thực hiện sửa đổi Bảng giá thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

126

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2020,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

127

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

128

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Chế độ báo cáo định kỳ tỉnh Thái Nguyên,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ quản lý,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

129

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Cao Bằng,Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Cao Bằng,Quản lý người nước ngoài cư trú tại Cao Bằng,Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài 2020,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

130

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chế độ nhuận bút hoạt động xuất bản bản tin Bắc Ninh,Thù lao nhuận bút hoạt động xuất bản bản tin Bắc Ninh,Chế độ nhuận bút hoạt động xuất bản phát thanh Bắc Ninh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

131

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác thi đua khen thưởng Hà Nội,Hà Nội ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

132

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ báo cáo định kỳ quản lý nhà nước Hậu Giang,Báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước,Báo cáo định kỳ mục tiêu quản lý nhà nước Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

133

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Hà Nam,Mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Hà Nam,Chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ,Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

134

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bổ sung Bãi bỏ quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Bình Phước,Bổ sung quy định quản lý dạy thêm học thêm 2020,Quy định quản lý dạy thêm học thêm Bình Phước,Sửa đổi quy định quản lý dạy thêm học thêm,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

135

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Đồng Tháp,Quyền hạn Đài Phát thanh Đồng Tháp,Nhiệm vụ Đài Phát thanh Đồng Tháp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

136

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Nghệ An,Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh tỉnh Nghệ An,Điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An,Điều kiện bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

137

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc lĩnh vực y tế,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực y tế,Định mức sử dụng máy móc chuyên dùng Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

138

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 2024,Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng,Quy định giá các loại đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

139

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Nội vụ

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực nội bộ,Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực nội bộ Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

140

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Sơn La,Đầu tư nông nghiệp nông thôn Sơn La,Hạng mục công trình đầu tư Sơn La,Hạng mục nông nghiệp nông thôn Sơn La,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184