Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2012/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 225929 văn bản

81

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hải Phòng,Khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Khung giá tại Bến phà Gót Cái Viềng Hải Phòng,Khung giá sử dụng phà tại Bến phà Gót Cái Viềng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

82

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

83

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng,Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Chính sách hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

84

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

85

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp 2021,Hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

86

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Thành lập Chi cục Dân số Sở Y tế Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi về thành lập Chi cục Dân số tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

87

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quy định chức năng của Sở Tài chính Quảng Trị,Quy định nhiệm vụ của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

88

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lai Châu,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông Lai Châu,Tiêu chí chọn sách giáo khoa phổ thông Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

89

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lạc Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

90

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bình Định,Bồi thường cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất,Đơn giá bồi thường khi bị thu hồi đất Bình Định,Hỗ trợ thiệt hại cây cối khi bị thu hồi đất Bình Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

91

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Đơn giá cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đất đai Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

92

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên thể thao,Mức thưởng bằng tiền vận động viên Bình Thuận,Mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

93

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Giá dịch vụ thoát nước thành phố Sóc Trăng,Giá dịch vụ thoát nước tỉnh Sóc Trăng,Dịch vụ thoát nước thành phố Sóc Trăng Sóc Trăng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

94

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng tỉnh Bạc Liêu,Cấp giấy phép xây dựng Bạc Liêu 2021,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

95

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế công nhận, thu hồi, xóa tên các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bến Tre,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Xây dựng đời sống văn hóa Bến Tre,Danh hiệu xây dựng đời sống văn hóa Bến Tre,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

96

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Phú Yên,Mật độ chăn nuôi gia súc tỉnh Phú Yên,Mật độ chăn nuôi gia cầm tỉnh Phú Yên 2021,Mật độ chăn nuôi gia súc gia cầm tỉnh Phú Yên 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

97

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh phế liệu,Bảo vệ môi trường trong hoạt động vận chuyển phế liệu,Bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế phế liệu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

98

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết đất đai,Thực hiện quyết định giải quyết đất đai tỉnh Thái Nguyên,Thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

99

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học,Định mức dịch vụ giáo dục tiểu học tỉnh Hà Tĩnh 2021,Định mức kinh tế kỹ thuật giáo dục tiểu học Hà Tĩnh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

100

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND Long An,Đặt tên các tuyến đường thành phố Tân An,Đặt tên các tuyến đường tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97