Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 130523 văn bản

161

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương do Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã

04/2011/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 04 2011,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ hưu trí,Chiến sĩ Công an nhân dân ,Người trực tiếp tham gia kháng chiến,Chế độ công an nhân dân xuất ngũ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

162

Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg do Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

Căn cứ Quyết định số 4734/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chính sách; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

163

Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Công an ban hành

60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA,Thông tư liên tịch 60 2011,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Hàng hoá nhập khẩu,Hoá đơn chứng từ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2011

164

Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT về quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2011/TTLT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 02 2011,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ,Tổ chức học luật giao thông đường bộ ,Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

165

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

16/2016/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 16 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám sức khỏe,Quản lý công tác khám sức khỏe,Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự,Nghĩa vụ quân sự,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

166

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 20 2016,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khám giám định bệnh tật,Người hoạt động kháng chiến,Phơi nhiễm chất độc hóa học,Giám định bệnh tật dị dạng dị tật ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

167

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 85 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế,Thực hiện bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm y tế quân nhân ,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

169

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2016/TTLT-BYT-BGDDT,Thông tư liên tịch 13 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Công tác y tế trường học,Hoạt động y tế trường học,Trường học nâng cao sức khỏe,Phòng y tế trường học ,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

170

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 15 2015,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng an ninh ,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng - an

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

171

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 07 2016,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP ,Chính sách hỗ trợ,Hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo,Người dân tộc thiểu số,Sinh con đúng chính sách dân số,Chính sách Dân số,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

172

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

08/2016/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 08 2016,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chức danh nghề nghiệp,Tiêu chuẩn Chức danh,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Chức danh nghề nghiệp dân số ,Ngạch viên chức dân số ,Chức danh viên chức dân số ,Bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

173

Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ

49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 49 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công chức viên chức,Lao động hợp đồng,Hướng dẫn thực hiện,Người làm việc trong tổ chức cơ yếu,Thân nhân quân nhân tại ngũ,Tổ chức cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

174

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

05/2010/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 05 2010,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ chính sách,Chiến sĩ Công an nhân dân ,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Công an nhân dân đã thôi việc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN – BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

175

Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC,Thông tư liên tịch 09 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thí điểm thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

176

Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 146 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cung cấp thông tin,Người nộp thuế,Trao đổi thông tin,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

177

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Hướng dẫn,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

178

Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Công an ban hành

73/2009/TT-BCA,Thông tư 73 2009,Bộ Công An,Độ mật,Danh mục bí mật Nhà nước,Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2009

179

Thông tư 72/2009/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 126/2008/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ Công an ban hành

72/2009/TT-BCA,Thông tư 72 2009,Bộ Công An,Hướng dẫn,Pháp lệnh,Công trình an ninh quốc gia quan trọng BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 72/2009/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

180

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT,Thông tư liên tịch 58 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Y tế,chất thải y tế,Quản lý chất thải y tế,Xử lý chất thải y tế ,Quản lý chất thải,Chất thải y tế nguy hại,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36