Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 130523 văn bản

121

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH Căn cứ Quyết định số 4734/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chính sách; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

122

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 2 Điều 10 Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP về thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ

14/2013/TTLT-BLDTBXH-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 14 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

123

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ban hành

08/2013/TTLT/BCA-BNG Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2009/TTLT/BCA-BNG HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ GIẤY THÔNG HÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

124

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

09/2016/TTLT-BTP-BTNMT,Thông tư liên tịch 09 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tư pháp,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Thế chấp tài sản gắn liền với đất,Đăng ký thế chấp,Bất động sản BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

125

Thông tư 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 81 2013,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

126

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

thêm tiền ở trong thời gian đào tạo và tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu theo mức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

127

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiếm sát nhân dân tối cao ban hành

04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 04 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

128

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

129

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

09/2016/TTLT-BGTVT-BTC,Thông tư liên tịch 09 2016,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Quản lý giá,Dịch vụ công ích,Sản phẩm dịch vụ ,Bảo trì đường sắt,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

130

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

Số: 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI GIỮA CÁC ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ MỤC ĐÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

131

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao

09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 09 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý học phí ,Thu chi quản lý học phí,Miễn giảm học phí,Hỗ trợ chi phí học tập,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

132

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 06 2013,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Công thương,Kiểu dáng mũ bảo hiểm,Mũ bảo hiểm,Mũ bảo hiểm xe mô tô,Mũ bảo hiểm xe gắn máy,Mũ bảo hiểm xe đạp máy ,Sản xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm ,Quy định về mũ bảo hiểm ,Nón bảo hiểm,Sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm ,Thương

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

133

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC,Thông tư liên tịch 07 2013,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Người phải thi hành án,Giấy tờ của phạm nhân ,Thu nộp quản lý tiền,Giấy tờ người phải thi hành án ,Quản lý giấy tờ ,Quản lý tiền giấy tờ có giá ,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

134

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2013/TTLT-BLDTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người chưa thành niên phạm tội,Điều tra thu thập số liệu,Cung cấp sử dụng số liệu ,Người chưa thành niên vi phạm pháp luật ,Người chưa thành niên,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

135

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

--------------- Số: 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP, BỘ NGOẠI GIAO VÀ BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

136

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV,Thông tư liên tịch 09 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Tiêu chuẩn Chức danh,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Viên chức chuyên ngành di sản văn hóa ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ -------

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

137

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục

14/2012/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 14 2012,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân ,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,Nhiệm vụ ở Căm-pu-chi-a Lào ,Từ đủ 20 năm trở lên ,Công an đã phục viên,Công an xuất ngũ thôi việc ,Lao động -

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

138

Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ LUẬT

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

139

Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

09/2015/TT-BYT,Thông tư 09 2015,Bộ Y tế,Nội dung quảng cáo ,Quảng cáo,Hàng quảng cáo ,Quảng cáo sản phẩm hàng hóa,Thông tin quảng cáo thuốc,Sản phẩm quảng cáo,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

140

Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2012/TTLT-BCA-BTC,Thông tư liên tịch 12 2012,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân ,Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36