Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 130412 văn bản

101

Thông tư liên tịch 96/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

96/2014/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 96 2014,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Quản lý sử dụng kinh phí,Phòng chống ma tuý ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

102

Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

95/2014/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 95 2014,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Phòng chống tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

103

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban

01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT,Thông tư liên tịch 01 2018,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Thủ tục giải quyết khiếu nại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

104

Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2013 tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thông qua đường dây nóng do Bộ Y tế ban hành

09/CT-BYT,Chỉ thị 09 2013,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

105

Văn bản hợp nhất 09/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

09/TTHN-BYT,Văn bản hợp nhất 09 2013,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/TTHN-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 14/11/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

106

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao ban hành

01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLDTBXH-BNG,Thông tư liên tịch 01 2014,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiếp nhận nạn nhân bị mua bán,Xác định nạn nhân bị mua bán,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ NGOẠI GIAO

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

107

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công an ban hành

01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA,Thông tư liên tịch 01 2014,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

108

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2017,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Giải quyết tố cáo,Giải quyết tố cáo phức tạp,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

109

Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

214/2013/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 214 2013,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

110

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

265/2013/TTLT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 265 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Cưỡng chế thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

111

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

14/2013/TTLT-BCA-BTC,Thông tư liên tịch 14 2013,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Gia đình hạ sĩ quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

112

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối

13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 13 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Người làm chứng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

113

Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

206/2013/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 206 2013,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

114

Thông tư liên tịch 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 12 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ lao động,Giáo dục phạm nhân,Lao động phạm nhân,Chế độ học nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

115

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT/BNN-BYT hướng dẫn thi hành điều 4, điều 51 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước CHXHCN Việt Nam kèm theo Nghị định 41/1998/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế ban hành

09/1998/TTLT-BNN-BYT,Thông tư 09 1998,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Kiểm dịch y tế biên giới,Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

116

Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện Quyết định 47/2012/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước. Điều 9. Điều khoản thi hành 1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16/7/2009 hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy theo quy

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

117

Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài nguyên

15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA,Thông tư liên tịch 15 2013,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

118

Thông tư 09/2016/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, thuốc đấu thầu tập trung, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành

09/2016/TT-BYT,Thông tư 09 2016,Bộ Y tế,Danh mục thuốc,Quản lý giá thuốc,Thuốc tân dược ,Đấu thầu thuốc ,Danh mục thuốc đấu thầu tập trung,Danh mục thuốc đàm phán giá ,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

119

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành

trong tập luyện, thi đấu thể thao. Điều 16. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TDTT-BCA ngày 26/12/1998 của Ủy ban Thể dục thể thao và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào,

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

120

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-BYT-BNG hướng dẫn Điều 9, Khoản 1 Điều 48 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Nghị định 41/1998/NĐ-CP do Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao ban hành

09/1998/TTLT-BYT-BNG,Thông tư liên tịch 09 1998,Bộ Ngoại giao,Bộ Y tế,Kiểm dịch y tế biên giới,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO-BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1998/TTLT-BYT

Ban hành: 28/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24