Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 130672 văn bản

81

Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban

TỊCH SỐ 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP NGÀY 24/12/2007 CỦA BỘ CÔNG AN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 14/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

82

Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 09 2002,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chuyển Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

83

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Công An -Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 27 2015,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Công thương,Trộm cắp điện,Chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện ,Hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp,Truy cứu trách nhiệm hình sự,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

84

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT Quy định việc phối hợp công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 04 2015,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công tác bảo đảm an ninh trật tự BỘ CÔNG AN - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

85

Thông tư liên tịch 03/2015/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

86

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công An và Bộ Quốc phòng ban hành

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 64 2015,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Chế độ hóa đơn,Chế độ hóa đơn chứng từ,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

87

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Ngoại giao ban hành

15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG,Thông tư liên tịch 15 2015,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Phương tiện nước ngoài,Phương tiện nước ngoài cứu nạn,Cấp phép cho phương tiện nước ngoài ,Cấp phép lực lượng đi kèm,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

88

Quyết định 9033/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

tịch 09/2009/TTLT-BCA-BYT 03/11/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

89

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 06 2018,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tố tụng hình sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Thủ tục tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2018

90

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT bãi bỏ Thông tư 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công

17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT,Thông tư liên tịch 17 2018,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tố tụng,Bồi thường trong tố tụng hình sự ,Công tác bồi thường ,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TƯ

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

91

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Công An- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 01 2015,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vũ khí,Quản lý vũ khí,Sử dụng vũ khí quân dụng,Vũ khí công cụ hỗ trợ ,Vũ khí quân dụng,Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam ,Vũ khí vật liệu nổ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

92

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành

24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA,Thông tư liên tịch 24 2014,Bộ Công An,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Công tác quản lý sử dụng vũ khí,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

93

Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

187/2014/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 187 2014,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bảo đảm an ninh,Hệ thống kho bạc nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

94

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT,Thông tư liên tịch 02 2018,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Khiếu nại Tố cáo,Bộ luật tố tụng hình sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

95

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 06 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phương thức bảo đảm,Thu nộp ngân sách nhà nước ,Nộp ngân sách,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

96

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

09/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 09 2014,Bộ Y tế,Xuất nhập khẩu thuốc,Văn bản hợp nhất Thông tư,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

97

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG và 05/2009/TTLT-BCA-BNG trong lĩnh vực xuất nhập cảnh do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

Số: 01/2012/TTLT/BCA-BNG Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2002/TTLT/BCA-BNG NGÀY 29/01/2002 VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2009/TTLT/BCA-BNG NGÀY 12/5/2009 CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

98

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn Nghị định 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

03/2014/TTLT-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 03 2014,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Phòng cháy chữa cháy,Công tác phòng cháy chữa cháy,Cơ sở quốc phòng,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

99

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 10 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tố tụng,Trợ giúp pháp lý,Công tác trợ giúp pháp lý,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

100

Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ

101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 101 2014,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Công an nhân dân,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226