Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 130412 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

09/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 09 2019,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội,

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

42

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

09/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 09 2014,Bộ Công An,Văn bản hợp nhất ,Công dân phục vụ có thời hạn,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BCA Hà Nội,

Ban hành: 07/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

43

Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 năm 2016 về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới do Bộ Công an ban hành

09/CT-BCA-V28,Chỉ thị 09 2016,Bộ Công An,Công tác dân vận,Lực lượng Công an nhân dân,Ban Dân vận,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-BCA-V28 Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

44

Thông tư liên tịch 233/2009/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 233/2009/TTLT-BTC-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT DÂN SỐ CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2009-2020 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

45

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 05 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Án hình sự ,Vụ án hình sự,Thống kê hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

46

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 04 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

47

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tổng Thanh

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP,Thông tư liên tịch 03 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thanh tra Chính phủ,Tội phạm,Thông tin tội phạm ,Hoạt động thanh tra,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - THANH TRA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

48

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

24/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2009/TTLT-BYT-BTC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ Y TẾ, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

49

Thông tư 09/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

09/2020/TT-BYT,Thông tư 09 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BYT,Thực hành tốt phân phối thuốc,Thực hành tốt phân phối nguyên liệu làm thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

50

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 05 2018,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cung cấp tài liệu người phạm tội,Cung cấp thông tin người phạm tội,Tài liệu liên quan người phạm tội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

51

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn Nghị định 153/2006/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài

01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh,Tiêu chuẩn vật chất y tế,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Sửa đổi,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

52

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý do Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành

05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 05 2003,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS,Điều trị người nhiễm HIV/AIDS,Người nhiễm HIV/AIDS,Phạm nhân nhiễm HIV/AIDS,Học sinh nhiễm HIV/AIDS,Trại viên nhiễm HIV/AIDS,Người bị tạm giam nhiễm HIV/AIDS,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI

Ban hành: 24/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

53

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA hướng dẫn Nghị định 56/2002/NĐ-CP về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành

01/2003/TTLT-BLDTBXH-BYT-BCA,Thông tư liên tịch 01 2003,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Y tế,Cai nghiện ma túy,Cai nghiện ma tuý tại gia đình,Cai nghiện ma tuý tại cộng đồng,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ -------

Ban hành: 24/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

54

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

55

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ

03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP,Thông tư liên tịch 03 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ghi âm ghi hình,Điều tra truy tố,Hoạt động điều tra truy tố xét xử,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

56

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa do Bộ trưởng Bộ Công

02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP,Thông tư liên tịch 02 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bị can,Bào chữa bị can,Cung cấp tài liệu người phạm tội,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ QUỐC PHÒNG -------

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

57

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban

01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tạm giữ tạm giam,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Quản lý tạm giữ tạm giam ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

58

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 02 2017,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy trình trả hồ sơ,Điều tra các vụ án hình sự ,Cơ quan tiến hành tố tụng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

59

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP,Thông tư liên tịch 01 2017,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tham nhũng,Giải quyết vụ án,Giải quyết vụ án kinh tế,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP -------

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

60

Thông tư liên tịch 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện trưởng Viện kiểm

03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 03 2020,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Áp dụng quy định Bộ luật Hình sự về tội khủng bố,Áp dụng Bộ luật Hình sự về tội tài trợ khủng bố,Tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố,Trách nhiệm hình sự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24