Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 130623 văn bản

21

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL,Thông tư liên tịch 06 2009,Bộ Công An,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Phối hợp công tác,Bảo vệ an ninh quốc gia,Trật tự an toàn xã hội,Hoạt động du lịch,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2009

22

Thông tư liên tịch 144/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Quyết định 110/2008/QĐ-TTg về quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

144/2009/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 144 2009,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Quỹ phòng chống ma túy,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2009

23

Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

05/2009/TTLT-BCA-BNG,Thông tư liên tịch 05 2009,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Người Việt Nam định cư nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Đăng ký thường trú tại Việt Nam,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN-BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2009

24

Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an ban hành

16/2009/TTLT-BTTTT-BCA,Thông tư liên tịch 16 2009,Bộ Công An,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng chống in lậu,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 12/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2009

25

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn Nghị định 54/2008/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

04/2009/TTLT-BCA-BTC,Thông tư liên tịch 04 2009,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ chính sách,Thân nhân hạ sĩ quan,Thân nhân chiến sĩ Công an,Thân nhân,Công an,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

26

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Công an ban hành

04/2009/TTLT/BXD-BCA,Thông tư liên tịch 04 2009,Bộ Công An,Bộ Xây dựng,Cấp nước phòng cháy chữa cháy,Cấp nước,Phòng cháy chữa cháy tại đô thị,Phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG AN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2009

27

Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC HUY

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

28

Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

46/2009/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 46 2009,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Xử lý vi phạm pháp luật,Chứng khoán,Thị trường chứng khoán,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

29

Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

35/2009/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 35 2009,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Chủ xe cơ giới,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

30

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/2009/TTLT-BCA-BTNMT,Thông tư liên tịch 02 2009,Bộ Công An,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quan hệ phối hợp,Quan hệ phối hợp công tác,Phòng chống tội phạm về môi trường,Vi phạm pháp luật về môi trường,Vi phạm pháp luật,Bảo vệ môi trường,Trách nhiệm hình sự,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

31

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ

02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 02 2009,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Quân nhân,Công an nhân dân,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2009

32

Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 08 2021,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bắt tạm giữ và kiểm sát việc bắt tạm giữ,Hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng,Hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát biển,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

33

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 05 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

34

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài do Bộ Lao động,thương binh và Xã Hội - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

09/2006/TTLT/BLDTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 09 2006,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Truy cứu trách nhiệm hình sự,Lĩnh vực xuất khẩu lao động,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

35

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 03 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Người chấp hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

36

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 09 2011,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản ,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - VIỆN KIỂM

Ban hành: 30/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

37

Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế, Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 36 2012,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Công thương,Xử lý hàng hóa nhập lậu,Kinh doanh rượu nhập lậu,Thuốc lá nhập lậu ,Xử lý thuốc lá nhập lậu ,Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu ,Xử lý vi phạm về nhập lậu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Vi

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

38

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh đang chấp hành tư pháp giáo dục,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

39

Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

09/CT-BYT,Chỉ thị 09 2019,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Nâng cao chất lượng y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-BYT

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

40

Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

09/2021/TT-BYT,Thông tư 09 2021,Bộ Y tế,Biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con,Thời điểm số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai,Quy trình thời điểm xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177