Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 130691 văn bản

201

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

27/2015/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 27 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,nghề nghiệp dược ,Bộ Y tế,bổ nhiệm xếp lương theo chức danh ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

202

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT quy định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2010/TTLT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Phối hợp cung cấp số liệu,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

203

Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT,Thông tư liên tịch 22 2014,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hoạt động tố tụng dân sự,Công tác bồi thường ,Công tác bồi thường của Nhà nước,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

204

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Chính phủ quy

Ban hành: 01/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

205

Thông tư 30/2009/TT-BCA quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

30/2009/TT-BCA,Thông tư 30 2009,Bộ Công An,Tuyển chọn Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/2009/TT-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2009

206

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 04 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ lao động,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

207

Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2015/TTLT-BYT-BGTVT,Thông tư liên tịch 24 2015,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn sức khỏe,Khám sức khỏe,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

208

Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành

117/2015/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 117 2015,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế,Chi hỗ trợ cán bộ y tế ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

209

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

09/2013/TTLT-BLDTBXH-BNV,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Nội thương,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

210

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

16/2015/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 16 2015,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bổ sung thực hiện bảo hiểm y tế,Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC,Thực hiện bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm y tế,Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

211

Thông báo số 09/TB-BYT về dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

09/TB-BYT,Thông báo 09 2009,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 09/TB-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO SỐ 9 VỀ DỊCH CÚM

Ban hành: 04/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

212

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

11/2015/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chức danh nghề nghiệp y tế công cộng ,Mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ,Y tế công cộng,Viên chức y tế công cộng,Tiêu chuẩn nghề nghiệp y tế công cộng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

213

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

10/2015/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 10 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn nghề nghiệp bác sĩ,Nghề nghiệp bác sĩ,Mã số tiêu chuẩn nghề bác sĩ,Bác sĩ y học dự phòng,Bác sĩ,Chức danh bác sĩ y học dự phòng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

214

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

09/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Giáo viên mầm non,Chi hỗ trợ ăn trưa,Chính sách đối với giáo viên mầm non ,Trẻ em mẫu giáo ,Hướng dẫn Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ,Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

215

Thông tư 09/2005/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng do Bộ Công An ban hành

09/2005/TT-BCA,Thông tư 09 2005,Bộ Công An,Bảo đảm trật tự công cộng,Trật tự công cộng,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ******* Số: 09/2005/TT-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội , Ngày 05 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 05/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

216

Thông tư 09/2012/TT-BYT hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

09/2012/TT-BYT,Thông tư 09 2012,Bộ Y tế,Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS ,Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/TT–BYT Hà Nội,

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

217

Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

48/2014/TTLT-BYT-BTNMT,Thông tư liên tịch 48 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Y tế,Bảo vệ môi trường,Phối hợp quản lý nhà nước,Cơ sở y tế,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

218

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

45/2014/TTLT-BYT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 45 2014,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giám định thương tật,Thương binh,Người hưởng chính sách thương binh,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

219

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

41/2014/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 41 2014,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thực hiện bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2014/TTLT-BYT

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

220

Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

38/2014/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 38 2014,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Mức tối đa khung giá dịch vụ,Điều trị nghiện ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2014/TTLT-BYT

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.68.118