Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2009/TTLT-BCA-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 130785 văn bản

1

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BCA-BYT hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Y tế ban hành

Số: 09/2009/TTLT-BCA-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE ĐỂ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an

Ban hành: 03/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2009

2

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 09 2015,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thực hiện bảo hiểm y tế ,Người lao động học sinh sinh viên ,Thân nhân sĩ quan hạ sĩ quan,Chiến sĩ trong Công an nhân dân ,Phương thức đóng bảo hiểm,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

3

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

09/2009/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 09 2009,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

4

Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2020,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện công tố trung ương,Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc,Phối hợp tổ chức thi hành án tử hình tiêm thuốc độc,Tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc,Trách nhiệm hình sự

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

5

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 2. Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh tại bệnh viện của Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực. Điều 12. Trách

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

6

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

7

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Y tế ban hành

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT,Thông tư liên tịch 05 2015,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Thủ tục đăng ký khai sinh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Đăng ký thường trú,Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em,Liên thông thủ tục hành chính ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ ------- CỘNG

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

8

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ban hành

02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 02 2015,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Dự phòng lây nhiễm HIV,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

9

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Công an ban hành

26/2014/TTLT-BYT-BCA Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

10

Thông tư liên tịch 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 09 2012,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giảm miễn thời hạn chấp hành án ,Phạt cải tạo không giam giữ,Miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú,Thời hạn cấm cư trú quản chế ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN-BỘ QUỐC

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

11

Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CAN

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

12

Thông tư liên tịch 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

---------------- Số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN, CS CAND Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

13

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA hướng dẫn Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2010/NĐ-CP NGÀY 09/09/2010 CỦA

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

14

Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BYT-BTC quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

09/2014/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 09 2014,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Y tế dự phòng,Nhiệm vụ chi,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

15

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của Nhà nước do Bộ Công an - Bộ Y tế ban hành

phúc -------------- Số: 04/2010/TTLT-BCA-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

16

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành

09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO --------

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

17

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV do Bộ Y tế - Bộ Công an ban hành

03/2010/TTLT-BYT-BCA,Thông tư liên tịch 03 2010,Bộ Công An,Bộ Y tế,Cấp thẻ nhân viên,Phát thẻ nhân viên,Quản lý thẻ nhân viên,Sử dụng thẻ nhân viên,Biện pháp giảm tác hại trong dự phòng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

18

Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an ban hành

34/2009/TTLT-BGDDT-BCA,Thông tư liên tịch 34 2009,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn phối hợp,Công tác bảo đảm an ninh trật tự,Cơ sở giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

19

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

08/2009/TTLT/BCA-BNG,Thông tư liên tịch 08 2009,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Hướng dẫn,Cấp hộ chiếu phổ thông,Giấy thông hành ở nước ngoài,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2009

20

Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2008/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 07 2009,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ bồi dưỡng,Lực lượng chuyên trách,Đấu tranh chống tội phạm về ma túy,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201