Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 116402 văn bản

1

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ Hà Nội , ngày 17 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI -TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 17/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ bổ sung Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ NGÀY 17/4/2000 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG

Ban hành: 02/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

3

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn trao đổi hàng hoá với CHLB Nga năm 2000 do Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan ban hành

17/2000/TTLT/BTM-TCHQ,Thông tư liên tịch 17 2000,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Trao đổi hàng hóa với Nga,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN điều chỉnh khoản 3, mục IV Thông tư liên tịch 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000 về bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp ban hành

23/2000/TTLT-BTM-BKHDT-BCN,Thông tư liên tịch 23 2000,Bộ Công nghiệp,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Thương mại,Điều chỉnh,Bãi bỏ mức thu lệ phí,Hạn ngạch xuất khẩu,Hàng dệt may,Thị trường EU,Thị trường Canada,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL hướng dẫn Nghị định 45/2000/NĐ-CP về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch ban hành

20/2000/TTLT-BTM-TCDL,Thông tư liên tịch 20 2000,Bộ Thương mại,Tổng cục Du lịch,Văn phòng đại diện,Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài,Chi nhánh thương nhân nước ngoài,Doanh nghiệp du lịch nước ngoài,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC DU LỊCH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 20/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Thông tư 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành

19/2000/TTLT-BTM-BKHDT-BCN,Thông tư liên tịch 19 2000,Bộ Công nghiệp,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Thương mại,Giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu,Hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu 2001,Hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu 2002,Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ,Thị trường EU,Thị trường Canada,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ

Ban hành: 16/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

7

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

12/2000/TTLT/BTM-BKHDT-BCN,Thông tư liên tịch 12 2000,Bộ Công nghiệp,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Thương mại,Thưởng hạn ngạch xuất khẩu,Hàng dệt may,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT hướng dẫn Chỉ thị 31/1999/CT-TTg về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả do Bộ Thương mại, Bộ Công An và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT,Thông tư liên tịch 10 2000,Bộ Công An,Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi ,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Chống sản xuất buôn bán hàng giả,Hướng dẫn,Thương mại BỘ CÔNG AN-BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-BTM-BCN về việc không nhập khẩu mũ giày may sẵn để sản xuất và gia công giày xuất khẩu do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp cùng ban hành

02/2000/TTLT-BTM-BCN,Thông tư liên tịch 02 2000,Bộ Công nghiệp,Bộ Thương mại,Không nhập khẩu mũ giày may sẵn,Sản xuất gia công,Giày xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2007

10

Thông tư liên tịch 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương do Bộ thương mại-Ban tổ chức cán bộ chính phủ ban hành

36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP,Thông tư liên tịch 36 2000,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Thương mại,Cơ quan quản lý thương mại địa phương,Thương mại,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-GDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 329/1999/QĐ-TTg sửa đổi khoản a Điều 1 QĐ 1121/1997/QĐ-TTg về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ giáo dục đào tạo- Bộ tài chính- Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

09/2000/TTLT-GDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 09 2000,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Học bổng học sinh trường công lập,Học bổng sinh viên trường công lập,Hướng dẫn,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG

Ban hành: 11/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch do Bộ Thương mại-Tổng cục hải quan ban hành

27/2001/TTLT/BTM-TCHQ,Thông tư liên tịch 27 2001,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu ô tô,Đường phi mậu dịch,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

13

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành

09/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 09 2000,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Trợ cấp hàng tháng,Phụ cấp hàng tháng,Người hoạt động cách mạng,Gia đình liệt sỹ,Thương bệnh binh,Người có công cách mạng,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH ******

Ban hành: 29/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn giảm thuế nhập khẩu có xuất xứ từ Lào quy định tại thỏa thuận Cửa Lò năm 1999 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan banh hành

75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ,Thông tư liên tịch 75 2001,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Giảm thuế nhập khẩu,Hàng có xuất xứ từ Lào,Hàng hóa xuất xứ Lào,Thỏa thuận Cửa Lò 1999,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 24/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

15

Thông tư liên tịch 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ hướng dẫn tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do Bộ Thương mại - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ,Thông tư liên tịch 21 1999,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Tổ chức,Phối hợp công tác,Tuyến đường sắt,Chống vận chuyển hàng lậu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI;BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ********

Ban hành: 23/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

16

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn Quyết định 181/1998/QĐ-TTg về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan ban hành

77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ,Thông tư liên tịch 77 1999,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Giảm thuế nhập khẩu,Hàng hóa sản xuất tại Lào,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

17

Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành

46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ,Thông tư liên tịch 46 1999,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Dán tem hàng nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

18

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại - Tổng cục hải quan ban hành

23/1998/TTLT-BTM-TCHQ,Thông tư liên tịch 23 1998,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Thủ tục xuất nhập khẩu,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

19

Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành

121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ,Thông tư liên tịch 121 1998,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Dán tem hàng nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

20

Thông tư liên tịch 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải và gạch men ốp lát các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài Chính - Bộ Tài Chính - Bộ Công An - Tổng Cục Hải Quan ban hành

10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ,Thông tư liên tịch 10 1998,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu,Kiểm tra kiểm soát xử lý,Gạch men ốp lát nhập khẩu,Vải nhập khẩu,Lưu thông trên thị trường,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ********

Ban hành: 22/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9