Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/1998/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185920 văn bản

1

Nghị định 09/1998/NĐ-CP năm 1998 sửa đổi Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/1998/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 50/CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị

Ban hành: 23/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Quyết định 01/1998/QĐ-UB hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

01/1998/QĐ-UB Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/1998/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/CP VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 06/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 116/1998/QĐ.UBNDT quy định số lượng, chức danh và mức hỗ trợ hoạt động phí cho cán bộ xã, phường, thị trấn (phần ngoài quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

/QĐ.UBNDT Sóc Trăng, ngày 17 tháng 9 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (PHẦN NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 09/1998/NĐ-CP, NGÀY 23/01/1998 CỦA CHÍNH PHỦ) UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,

Ban hành: 17/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

4

Nghị quyết 58/1998-HĐND K5 phương án thực hiện Nghị định 09/1998/NĐ.CP và chế độ cho ấp quy định trong Quy chế dân chủ ở xã của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 09/1998/NĐ.CP VÀ CHẾ ĐỘ CHO ẤP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG “QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÔ CỦA CHÍNH PHỦ. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA V KỲ HỌP LẦN THỨ 10 Căn cứ vào điều 120 Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ điều 11, chương II Luật tổ chức Hội đồng

Ban hành: 23/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

5

Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động,thương binh và Xã hội ban hành

NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/1998/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 50/CP NGÀY 26/07/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 01 năm 1998 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ đối với

Ban hành: 19/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

6

Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

09/2020/ND-CP,Nghị định 09 2020,Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật,Quỹ bảo trì đường bộ,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

7

Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

09/2019/ND-CP,Nghị định 09 2019,Chính phủ,Cơ quan hành chính Nhà nước,Cơ quan hành chính,Chế độ báo cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

8

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

09/2018/ND-CP,Nghị định 09 2018,Chính phủ,Mua bán hàng hóa,Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế,Đầu tư nước ngoài,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

9

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

09/2017/ND-CP,Nghị định 09 2017,Chính phủ,Cung cấp thông tin,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cơ quan hành chính Nhà nước,Quy chế phát ngôn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

10

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

09/2016/ND-CP,Nghị định 09 2016,Chính phủ,Vi chất dinh dưỡng,Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng ,Tăng cường vi chất dinh dưỡng ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/NĐ-CP

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

11

Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

12

Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người

09/2013/ND-CP,Nghị định 09 2013,Chính phủ,Luật phòng chống mua bán người,Hướng dẫn Luật mua bán người,Hướng dẫn luật,Phòng chống tội phạm mua bán người,Tội mua bán người,Mua bán người,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

13

Nghị định 09/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện sông lô, tỉnh Vĩnh Phúc

09/ND-CP,Nghị định 09 2008,Chính phủ,Huyện Lập Thạch,Huyện Sông Lô,Tỉnh Vĩnh Phúc,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 09/NĐ-CP

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

14

Nghị định 09/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

09/2012/ND-CP,Nghị định 09 2012,Chính phủ,Người lưu trú chờ xuất cảnh ,Luật thi hành án hình sự ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

15

Nghị định 09/NĐ-CP về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/ND-CP,Nghị định 09 2007,Chính phủ,Tổng cục Du lịch,Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch,Chuyển Tổng cục Du lịch,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08

Ban hành: 08/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

16

Nghị định 09/2011/NĐ-CP sửa đổi chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại điều 26 và điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam kèm theo Nghị định 89/1998/NĐ-CP

09/2011/ND-CP,Nghị định 09 2011,Chính phủ,Chế độ ăn và khám chữa bệnh ,Người bị tạm giữ,Người bị tạm giam,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2011/NĐ-CP

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

17

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

09/2010/ND-CP,Nghị định 09 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Công tác văn thư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

18

Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

09/2009/ND-CP,Nghị định 09 2009,Chính phủ,Quản lý tài chính,Quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp,Quy chế quản lý vốn nhà nước,Quản lý vốn Nhà nước,Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

19

Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

09/2008/ND-CP,Nghị định 09 2008,Chính phủ,Huyện Tân Phú Đông,Huyện Gò Công Đông,Huyện Gò Công Tây,Thị xã Gò Công,Tỉnh Tiền Giang,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2008

20

Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019

09/NQ-CP,Nghị quyết 09 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/NQ-CP

Ban hành: 03/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88