Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 0857/QĐ-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26839 công văn

1

Công văn số 0857/TM-XNK ngày 27/05/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu

0857/TM-XNK,Công văn 0857 2002,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0857/TM-XNK V/v điều chỉnh chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu

Ban hành: 27/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

2

Công văn 2621/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

3

Công văn 2343/BCT-XTTM năm 2021 đề xuất đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 do Bộ Công thương ban hành

Chương trình, cụ thể như sau: - Quy trình xây dựng đề án: căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, Điều 6 Quyết định số 30/2019/-TTg và Điều 3 Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

4

Công văn 2321/BCT-KH năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hành

2321/BCT-KH,Công văn 2321 2021,Bộ Công thương,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid 19,Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19,Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

5

Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Căn cứ

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

6

Công văn 1685/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên

Ban hành: 27/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

7

Công văn 1459/BCT-XNK năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành

1459/BCT-XNK,Công văn 1459 2021,Bộ Công thương,Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa,Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 2011 2020,Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến 2030,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

8

Công văn 1348/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

9

Công văn 1321/BCT-HC năm 2021 về tăng cường hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành

1321/BCT-HC,Công văn 1321 2021,Bộ Công thương,Hoạt động sản xuất phân bón trên thị trường nội địa,Tăng cường sản xuất phân bón trên thị trường nội địa,Hoạt động cung ứng phân bón trên thị trường nội địa,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

10

Công văn 992/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

11

Công văn 856/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Căn cứ Công văn

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

12

Công văn 570/BCT-XNK về xuất khẩu gạo trong năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

570/BCT-XNK,Công văn 570 2021,Bộ Công thương,Hướng dẫn xuất khẩu gạo,Công văn hướng dẫn xuất khẩu gạo,Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

13

Công văn 466/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

14

Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

15

Công văn 10034/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

16

Công văn 9764/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 do Bộ Công thương ban hành

Đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện a) Giảm giá bán điện: - Giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

17

Công văn 9569/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

18

Công văn 9470/BCT-TKNL về báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

vận tải); nếu có thể, mở rộng đến phân ngành Căn cứ Quyết định 27/2018/-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. PHỤ LỤC II BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐO NĂNG LƯỢNG (kèm theo văn bản số: 9470/BCT-TKNL ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương) STT Loại

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

19

Công văn 9067/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

20

Công văn 8625/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT); Căn cứ Quyết định số 53/2012/-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13