Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30232 văn bản

1

Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

08/2021/ND-CP,Nghị định 08 2021,Chính phủ,Quản lý đường thủy nội địa,Khu Quản lý đường thủy nội địa ,Cảng bến thủy nội địa,Quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

2

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Tây Ninh,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Tây Ninh,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Khóa X,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

3

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Nam Định,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Nam Định,Số lượng Ủy viên mỗi Ban của Hội đồng nhân dân khóa XIX,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

4

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Lào Cai,Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất tỉnh Lào Cai,Công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất Lào Cai,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

5

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

08/2020/ND-CP,Nghị định 08 2020,Chính phủ,Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Tiêu chuẩn hành nghề thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

6

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2021,Chính phủ,Cơ chế tự chủ về quản lý kinh phí quản lý hành chính,Tự chịu trách nhiệm quản lý kinh phí quản lý hành chính,Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

7

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh An Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

8

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Cà Mau,Cung cấp nước sạch sinh hoạt tỉnh Cà Mau,Giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt,Kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

9

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hà Nội,Danh mục công trình dự án thu hồi đất Hà Nội,Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội,Chuyển mục đích đất trồng lúa rừng phòng hộ,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

10

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 49/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 49/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 49/NQ-HĐND Sóc Trăng,Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 49/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

11

Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

08/2019/ND-CP,Nghị định 08 2019,Chính phủ,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Thành viên cơ quan lãnh sự,Chế độ bồi dưỡng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

12

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Phú Thọ,Mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tỉnh Phú Thọ,Mức bồi dưỡng nhân viên y tế tại khu dân cư tỉnh Phú Thọ,Mức bồi dưỡng nhân viên y tế thuộc thị trấn tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

13

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức do tỉnh Phú Yên ban hành

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Phú Yên,Bãi bỏ Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND tỉnh Phú Yên,Bãi bỏ chính sách đào tạo sau đại học trong nước tỉnh Phú Yên,Chính sách thu hút sử dụng trí thức tỉnh Phú Yên,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

14

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C Vĩnh Phúc,Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C Vĩnh Phúc,Giao quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

15

Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

16

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai,Mức chi hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện Đồng Nai,Hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

17

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Bình Định,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Bình Định,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

18

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Hà Nam,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tỉnh Hà Nam,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Hà Nam,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

19

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên tỉnh Lạng Sơn,Hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên,Hỗ trợ đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên tỉnh Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

20

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND bổ sung và hủy danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục kèm theo Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND và 03/2020/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Bình Phước,Bổ sung dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp,Dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp tỉnh Bình Phước,Bổ sung Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server251