Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30356 văn bản

1

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

2

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2018,Chính phủ,Chương trình hành động ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-CP

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

3

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2016 về chấm dứt hiệu lực của “Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam - Québec" do Chính phủ ban hành

---------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA " THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC" CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

4

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2014,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

5

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH TUYÊN QUANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

6

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2012 Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2012,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHIÊN

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

7

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 30/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

8

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2010,Chính phủ,Thành lập,Thị xã Hương Thủy,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2010

9

Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

08/2021/ND-CP,Nghị định 08 2021,Chính phủ,Quản lý đường thủy nội địa,Khu Quản lý đường thủy nội địa ,Cảng bến thủy nội địa,Quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Cà Mau,Cung cấp nước sạch sinh hoạt tỉnh Cà Mau,Giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt,Kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

11

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh An Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

12

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hà Nội,Danh mục công trình dự án thu hồi đất Hà Nội,Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội,Chuyển mục đích đất trồng lúa rừng phòng hộ,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

13

Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008 do Chính phủ ban hành

08/2008/NQ-CP,Nghị quyết 08 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2008

14

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

08/2020/ND-CP,Nghị định 08 2020,Chính phủ,Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Tiêu chuẩn hành nghề thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

15

Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

16

Nghị quyết số 08/2007/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

08/2007/NQ-CP,Nghị quyết 08 2007,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÉT

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

17

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Thái Bình,Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Thái Bình,Thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia Thái Bình,Thu hồi đất để phát triển xã hội vì lợi ích công cộng,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

18

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

08/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Lai Châu,Chính sách phát triển rừng bền vững Lai Châu,Phát triển rừng bền vững Lai Châu 2021 2025,Chính sách phát triển rừng bền vững,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

19

Nghị quyết số 08/2006/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

08/2006/NQ-CP,Nghị quyết 08 2006,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2006/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

20

Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

08/2019/ND-CP,Nghị định 08 2019,Chính phủ,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Thành viên cơ quan lãnh sự,Chế độ bồi dưỡng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184