Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27078 văn bản

1

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, HÓA CHẤT, PHÂN BÓN LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

2

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được những kết quả nhất định: nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng cao, các biện pháp phòng, chống,

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

3

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2019,Thủ tướng Chính phủ,Ngành chế biến gỗ,Chế biến gỗ,Công nghiệp chế biến gỗ,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

4

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2018 về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cấp giấy phép xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

5

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản quan trọng của công dân: Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

6

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI BỆNH VIỆN VỆ TINH Giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của ngành Y tế, được Chính phủ, Thủ

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

7

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2015,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 20/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

8

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2014 giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2014,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao chất lượng,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 12/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

9

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2013,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Hội Luật gia Việt Nam,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

10

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2012 về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý thị trường chứng khoán ,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2012

11

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

12

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

quy mô, mức độ, nhất là các thành phố lớn; triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; để phát triển nền kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như giữ vững danh hiệu “Thành phố xanh”, tỉnh Thừa Thiên Huế cần có giải pháp, chế tài

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

13

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

--------------- Số: 08/CT-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

14

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về triển khai nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai nhiệm vụ trước Tết Tân Sửu tỉnh Lạng Sơn,Triển khai nhiệm vụ trong Tết Tân Sửu tỉnh Lạng Sơn,Triển khai nhiệm vụ sau Tết Tân Sửu tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

15

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Kạn,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

16

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Bình Thuận,Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận,Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,Công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Bình Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

17

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Hồ Chí Minh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

18

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xử lý vi phạm hành chính tỉnh Vĩnh Phúc,Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,Công tác xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Phúc,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

19

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Sơn La,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La,Dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

20

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Triển khai biện pháp phòng chống thiên tai,Triển khai biện pháp tìm kiếm cứu nạn,Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220