Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/CĐ-BNN-TY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152656 văn bản

1

Công điện 08/CĐ-BNN-TY tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua tỉnh biên giới phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/CD-BNN-TY,Công điện 08 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vi rút cúm gia cầm H7N9 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

2

Công điện 08/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/CD-BNN-TY,Công điện 08 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh Lở mồm long móng gia súc,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CĐ-BNN-TY

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

3

Công điện 169/CĐ-BNN-TY năm 2021 về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

169/CD-BNN-TY,Công điện 169 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn qua biên giới,Kiểm soát vận chuyển sản phẩm từ lợn qua biên giới,Kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn qua biên giới,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

4

Công điện 170/CĐ-BNN-TY năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

170/CD-BNN-TY,Công điện 170 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng,Kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan,Giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

5

Công điện 7575/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

7575/CD-BNN-TY,Công điện 7575 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khẩn trương kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên trâu,Khẩn trương kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên bò,Phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

6

Công điện 735/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

735/CD-BNN-TY,Công điện 735 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Triển khai,Phòng chống bệnh cúm gia cầm,Giải pháp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 735/CĐ-BNN-TY

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

7

Công điện 1237/CĐ-BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1237/CD-BNN-TY,Công điện 1237 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh dịch tả lợn ,Kiểm soát giết mổ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

8

Công điện 773/CĐ-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết nguyên đán do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

773/CD-BNN-TY,Công điện 773 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dịch bệnh động vật,An toàn dịch bệnh động vật,Tết Nguyên đán BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/CĐ-BNN-TY

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

9

Công điện 9863/CĐ-BNN-TY năm 2018 về ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9863/CD-BNN-TY,Công điện 9863 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hàng cấm hàng nhập lậu ,Động vật,Kiểm soát buôn bán tiêu thụ động vật,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

10

Công điện 6741/CĐ-BNN-TY năm 2018 về chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

6741/CD-BNN-TY,Công điện 6741 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh dịch tả lợn ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Phòng chống bệnh dịch nguy hiểm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

11

Công điện 2704/CĐ-BNN-TY về tăng cường biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2704/CD-BNN-TY,Công điện 2704 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh dại ,Khống chế bệnh dại ,Phòng chống bệnh dại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

12

Công điện 1263/CĐ-BNN-TY năm 2018 về tăng cường biện pháp, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và chủng vi rut cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1263/CD-BNN-TY,Công điện 1263 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cúm gia cầm,Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm,Dịch cúm gia cầm,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

13

Công điện 1475/CĐ-BNN-TY năm 2017 về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1475/CD-BNN-TY,Công điện 1475 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vi rút cúm gia cầm H7N9 ,Vi rút cúm gia cầm,Phòng chống cúm gia cầm,Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

14

Công điện 9638/CĐ-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9638/CD-BNN-TY,Công điện 9638 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh gia súc ,Phòng chống dịch bệnh,Tăng cường công tác,Dịch bệnh gia súc gia cầm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

15

Công điện 10598/CĐ-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10598/CD-BNN-TY,Công điện 10598 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vi rút cúm gia cầm lây sang người,Phòng chống bệnh do vi rút,Vi rút cúm gia cầm,Vi rút cúm gia cầm H7N9 ,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

16

Công điện 8385/CĐ-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

8385/CD-BNN-TY,Công điện 8385 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

17

Công điện 2144/CĐ-BNN-TY năm 2015 về phòng chống dịch lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

2144/CD-BNN-TY,Công điện 2144 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch lở mồm long móng,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2144/CĐ-BNN-TY

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

18

Công điện 10091/CĐ-BNN-TY năm 2014 về triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm long móng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10091/CD-BNN-TY,Công điện 10091 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh Lở mồm long móng,Dịch lở mồm long móng ở gia súc,Phòng chống dịch lở mồm long móng,Giống gia súc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

19

Công điện 7359/CĐ-BNN-TY năm 2014 ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

7359/CD-BNN-TY,Công điện 7359 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7359/CĐ-BNN-TY Hà Nội,

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

20

Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và chủng vi rút cúm gia cầm khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

7115/CD-BNN-TY,Công điện 7115 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7115/CĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35