Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2021/TT-NHNN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203378 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/2021/TT-NHNN,Thông tư 08 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt,Cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt,Cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

2

Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2022/TT-NHNN,Thông tư 02 2022,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN,Quy định cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng,Cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

3

Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/2020/TT-NHNN,Thông tư 08 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN,Tỷ lệ bảo đảm an toàn của ngân hàng nước ngoài,Sửa đổi Thông tư tỷ lệ bảo đảm an toàn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

4

Thông tư 08/2021/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

08/2021/TT-BTP,Thông tư 08 2021,Bộ Tư pháp,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp,Bãi bỏ một số văn bản pháp luật Bộ Tư pháp,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

5

Thông tư 08/2021/TT-BKHCN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

08/2021/TT-BKHCN,Thông tư 08 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ,Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành khoa học,Hình thức kỳ xét thăng hạng viên chức ngành khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

6

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

08/2021/TT-BTTTT,Thông tư 08 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị được miễn điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm,Danh mục thiết bị được miễn điều kiện khai thác kèm,Thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

7

Thông tư 08/2021/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

08/2021/TT-BCT,Thông tư 08 2021,Bộ Công thương,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương,Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

8

Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

08/2021/TT-BVHTTDL,Thông tư 08 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa,Hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn của Sở Văn hóa,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

9

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 08 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kiểm định an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí nén,An toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén,An toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí hóa lỏng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

10

Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

24/2021/TT-NHNN,Thông tư 24 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN,Sửa đổi Thông tư kiểm toán tổ chức tín dụng,Kiểm toán độc lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

11

Thông tư 27/2021/TT-NHNN sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

27/2021/TT-NHNN,Thông tư 27 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng,Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng,Sửa đổi Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

12

Thông tư 23/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

23/2021/TT-NHNN,Thông tư 23 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN,Sửa đổi Thông tư xếp hạng tổ chức tín dụng,Xếp hạng chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

13

Thông tư 26/2021/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

26/2021/TT-NHNN,Thông tư 26 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng,Giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng và tổ chức tín dụng,Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2022

14

Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

25/2021/TT-NHNN,Thông tư 25 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN,Kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất ngân hàng thương mại,Cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

15

Thông tư 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

28/2021/TT-NHNN,Thông tư 28 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN Giấy phép ngân hàng,Sửa đổi Thông tư cấp Giấy phép của ngân hàng thương mại,Cấp Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

16

Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22/2021/TT-NHNN,Thông tư 22 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thời hạn bảo quản hồ sơ trong Ngân hàng Nhà nước,Bảo quản hồ sơ trong hoạt động Ngân hàng Nhà nước,Thời hạn bảo quản tài liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

17

Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định về các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/2021/TT-NHNN,Thông tư 21 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi,Duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội,Tổ chức tín dụng duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

18

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 08 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối thực phẩm,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối tinh,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia muối Natri clorua tinh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

19

Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

08/2021/TT-BXD,Thông tư 08 2021,Bộ Xây dựng,Phương pháp xác định chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc,Xác định chi phí tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc,Phương pháp xác định chi phí thực hiện quản lý kiến trúc,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

20

Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

20/2021/TT-NHNN,Thông tư 20 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN,Cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội,Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện nhà ở xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43