Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33492 văn bản

1

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

08/2020/ND-CP,Nghị định 08 2020,Chính phủ,Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Tiêu chuẩn hành nghề thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

2

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hải Phòng,Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Mức chi bảo đảm hoạt động Hội đồng tư vấn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

3

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giao Ủy ban tỉnh quyết định chủ trương đầu tư,Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Giao Ủy ban quyết định chủ trương dự án nhóm C,Đầu tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

4

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc,Kế hoạch phát triển Vĩnh Phúc 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

5

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Mức giá dịch vụ công ích thủy lợi Thái Nguyên,Mức giá sản phẩm công ích thủy lợi Thái Nguyên,Mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

6

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND9 quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND9 Bình Dương,Bãi bỏ bảng giá hiện trạng các loại rừng xã Định Thành,Bảng giá hiện trạng các loại rừng xã Định Thành Bình Dương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

7

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi,Phí thăm quan địa đạo Củ Chi,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

8

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hà Nội,Mức chi thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Hà Nội,Nội dung chi thẩm quyền Hội đồng nhân dân Hà Nội,Nội dung và mức chi của Hội đồng thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

9

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2,Dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

10

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND Hải Dương,Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương,Xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

11

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 đến hết năm 2021

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kéo dài thời gian áp dụng phân cấp nguồn thu,Tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Vũng Tàu,Quy định tỷ lệ phân chia khoản thu Vũng Tàu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

12

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Cà Mau,Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông tỉnh Cà Mau,Nội dung chi cho hoạt động khuyến nông tỉnh Cà Mau,Chi từ nguồn ngân sách địa phương cho khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

13

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Tiền Giang,Thu nộp phí bình tuyển công nhận cây mẹ,Thu nộp phí bình tuyển công nhận cây đầu dòng,Phí bình tuyển công nhận rừng giống Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

14

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy Khánh Hòa

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Người cai nghiện ma túy tự nguyện Khánh Hòa,Chế độ hỗ trợ của người cai nghiện ma túy tự nguyện,Mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

15

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND và 01/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND Quảng Nam,Sửa đổi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Quảng Nam,Sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

16

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Tây Ninh,Mức chi quà tặng chúc thọ người cao tuổi,Mức chi quà tặng mừng thọ người cao tuổi,Chi quà tặng chúc thọ người cao tuổi Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

17

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng của tỉnh đối với trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Bình Thuận,Mức quà tặng đối với Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng,Danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng,Mức quà tặng của tỉnh đối với Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

18

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/-CP và Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ cán bộ xã do thực hiện Nghị định 34/2019/-CP,Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ xã Nghệ An,Chính sách hỗ trợ đối với công chức xã Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

19

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Bình Định,Hoạt động khuyến nông tỉnh Bình Định,Nội dung chi thực hiện hoạt động khuyến nông,Mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

20

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Nội dung chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Hoạt động khuyến nông tại địa phương Bắc Kạn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250