Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2016/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6086 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z08:2016 (ISO 105-Z08:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z08: Xác định độ hòa tan và độ ổn định dung dịch của thuốc nhuộm hoạt tính khi có mặt chất điện phân

TCVN7835-Z08:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z08:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z08:2016 ISO 105-Z08:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z08: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH DUNG DỊCH CỦA THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH KHI CÓ MẶT CHẤT ĐIỆN PHÂN Textiles - Tests for colour

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

QCVN08:2019/BQP,Quy chuẩn QCVN08:2019,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 08:2019/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY NỔ LỰU ĐẠN SÁT THƯƠNG VÀ ĐẦU ĐẠN NỔ PHÁ, NỔ SÁT THƯƠNG, NỔ PHÁ SÁT THƯƠNG National Technical regulation on detonating destruction of high-explosive shells and grenades Lời nói đầu QCVN 08:2019/BQP do

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm

QCVN08:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Xây dựng,Giao thông,Xây dựng QCVN 08:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH TÀU ĐIỆN NGẦM NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON URBAN UNDERGROUND RAILWAY STRUCTURES MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu QCVN 08: 2018/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

7

Quy chuẩn quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt

QCVN08-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN08-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 08-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality Lời nói đầu QCVN 08-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BCT về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

QCVN08:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 08 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỒI NỔ DÙNG CHO THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP National Technical Regulations on primer for industrial explosives Lời nói đầu QCVN 08 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì

Ban hành: 20/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X08:2014 (ISO 105-X08:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X08: Độ bền màu với quá trình khử keo

TCVN7835-X08:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X08:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-X08:2014 ISO 105-X08:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X08: ĐỘ BỀN MÀU VỚI QUÁ TRÌNH KHỬ KEO Textiles - Tests for colour fastness - Part X08: Colour fastness to degumming Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E08:2013 (ISO 105-E08:1994) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E08: Độ bền màu với nước nóng

TCVN7835-E08:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E08:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E08:2013 ISO 105-E08:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E08: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC NÓNG Textiles - Tests for colour fastness - Part E08: Colour fastness to hot water Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

QCVN08:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2012,Bộ Công thương,Xăng sinh học ,Tồn trữ và phân phối xăng sinh học,Tồn trữ xăng sinh học ,Phân phối xăng sinh học ,Trang thiết bị phụ trợ ,QCVN 08: 2012/BCT ,Hóa chất,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08: 2012/BCT VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ SỬ DỤNG TRONG TỒN TRỮ VÀ PHÂN PHỐI

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BLĐTBXH về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN08:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN08:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Thiết bị bảo vệ đường hô hấp ,Bộ lọc bụi ,QCVN 08:2012/BLĐTBXH,Bộ Lao động Thương binh và xã hội QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP - BỘ LỌC BỤI National technical

Ban hành: 16/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11355:2016 về Thuốc bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực chống mối gỗ ẩm – Phương pháp trong phòng thí nghiệm

TCVN11355:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11355:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11355:2016 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CHỐNG MỐI GỖ ẨM - PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Wood preservatives - Determination of preventive action against coptotermes species Laboratory method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11356:2016 về Thuốc bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực chống nấm gây biến màu gỗ – Phương pháp trong phòng thí nghiệm

TCVN11356:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11356:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11356:2016 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CHỐNG NẤM GÂY BIẾN MÀU GỖ - PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11568:2016 về Keo dán gỗ - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN11568:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11568:2016,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11568:2016 KEO DÁN GỖ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Wood adhesives - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 11568 : 2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11569:2016 về Keo dán gỗ - Xác định hàm lượng formaldehyde tự do

TCVN11569:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11569:2016,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11569:2016 KEO DÁN GỖ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYDE TỰ DO Wood adhesives - Determination of free formaldehye content Lời nói đầu TCVN 11569:2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014) về Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng

TCVNISO50004:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO50004:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 50004:2016 ISO 50004:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133