Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6271 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z08:2016 (ISO 105-Z08:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z08: Xác định độ hòa tan và độ ổn định dung dịch của thuốc nhuộm hoạt tính khi có mặt chất điện phân

TCVN7835-Z08:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z08:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z08:2016 ISO 105-Z08:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z08: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH DUNG DỊCH CỦA THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH KHI CÓ MẶT CHẤT ĐIỆN PHÂN Textiles - Tests for colour

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

QCVN08:2019/BQP,Quy chuẩn QCVN08:2019,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 08:2019/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY NỔ LỰU ĐẠN SÁT THƯƠNG VÀ ĐẦU ĐẠN NỔ PHÁ, NỔ SÁT THƯƠNG, NỔ PHÁ SÁT THƯƠNG National Technical regulation on detonating destruction of high-explosive shells and grenades Lời nói đầu QCVN 08:2019/BQP do

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm

QCVN08:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Xây dựng,Giao thông,Xây dựng QCVN 08:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH TÀU ĐIỆN NGẦM NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON URBAN UNDERGROUND RAILWAY STRUCTURES MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu QCVN 08: 2018/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

6

Quy chuẩn quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt

hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt ban hành tại quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BCT về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

QCVN08:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 08 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỒI NỔ DÙNG CHO THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP National Technical Regulations on primer for industrial explosives Lời nói đầu QCVN 08 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì

Ban hành: 20/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X08:2014 (ISO 105-X08:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X08: Độ bền màu với quá trình khử keo

TCVN7835-X08:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X08:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-X08:2014 ISO 105-X08:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X08: ĐỘ BỀN MÀU VỚI QUÁ TRÌNH KHỬ KEO Textiles - Tests for colour fastness - Part X08: Colour fastness to degumming Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E08:2013 (ISO 105-E08:1994) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E08: Độ bền màu với nước nóng

TCVN7835-E08:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E08:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E08:2013 ISO 105-E08:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E08: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC NÓNG Textiles - Tests for colour fastness - Part E08: Colour fastness to hot water Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

QCVN08:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2012,Bộ Công thương,Xăng sinh học ,Tồn trữ và phân phối xăng sinh học,Tồn trữ xăng sinh học ,Phân phối xăng sinh học ,Trang thiết bị phụ trợ ,QCVN 08: 2012/BCT ,Hóa chất,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08: 2012/BCT VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ SỬ DỤNG TRONG TỒN TRỮ VÀ PHÂN PHỐI

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BLĐTBXH về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN08:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN08:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Thiết bị bảo vệ đường hô hấp ,Bộ lọc bụi ,QCVN 08:2012/BLĐTBXH,Bộ Lao động Thương binh và xã hội QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP - BỘ LỌC BỤI National technical

Ban hành: 16/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11243:2016 về Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng bộ

TCVN11243:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11243:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars - Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11384:2016 về Phôi thép dùng để cán nóng

TCVN11384:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11384:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11384:2016 PHÔI THÉP DÙNG ĐỂ CÁN NÓNG Semi-finished steel products for hot rolling Lời nói đầu TCVN 11384:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11300:2016 về Kênh thuê riêng Ethernet điểm - điểm - Yêu cầu truyền tải

TCVN11300:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11300:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11300:2016 KÊNH THUÊ RIÊNG ETHERNET ĐIỂM-ĐIỂM - YÊU CẦU TRUYỀN TẢI Point-to-point ethernet leased lines - Transportation requirements Lời nói đầu TCVN 11300:2016 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn MEF 23.1,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11301:2016 về Mạng truy cập quang thụ động GPON - Lớp tiện ích truyền tải vật lý

TCVN11301:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11301:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11301:2016 MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON - LỚP TIỆN ÍCH TRUYỀN TẢI VẬT LÝ Passive optical network gpon - Physical media dependent layer Lời nói đầu TCVN 11301:2016 được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị ITU-T Rec.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11602:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-nitrosamin - Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt

TCVN11602:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11602:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11602:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosamines content - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11603:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng nicarbazin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TCVN11603:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11603:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11603:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NICARBAZIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG- PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of nicarbazin residues - Liquid chromatography with tandem mass

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11669:2016 (ISO 20639:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định axit pantothenic bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng - Phổ khối lượng hai lần (UHPLC- MS/MS)

TCVN11669:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11669:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11669:2016 ISO 20639:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH AXIT PANTOTHENIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (UHPLC-MS/MS)

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109